Sporcunun temizlik?isini severim!

Judo ve g?re?te Avrupa ???nc?s? olan iki k?z karde?, ?nce spor salonunda tuvaletleri temizliyor, ard?ndan antrenmana ba?l?yor.


Judo ve g?re?te Avrupa ???nc?s? olan iki k?z karde?, ?nce spor salonunda tuvaletleri temizliyor, ard?ndan antrenmana ba?l?yor. Antalya?n?n Gaziler k?y?nde ya?ayan ve ?o?u kez spor salonuna gelmek i?in yol paras? bulamayan karde?ler,
?Evimizden getirdi?imiz temizlik malzemeleriyle tuvaletleri temizliyoruz. Sporcu muyuz, temizlik?i miyiz? diye dert yand?lar.
Antalya?daki ?ayba?? Gen?likspor?un sporcular? Hafize-Ebru ?ahin karde?ler, temmuz ay?nda Malta ve Polonya?da d?zenlenen Avrupa ?ampiyonas? m?sabakalar?nda Avrupa ???nc?s? oldular.
Antalya?ya 30 kilometre mesafedeki Gaziler k?y?nde ?ift?ilik yapan yoksul bir ailenin ?ocuklar? olan ?mit Milli?li sporcular, 2.5 y?ld?r profesyonel olarak yapt?klar? judo ve g?re? sporunda ba?ar?dan ba?ar?ya ko?uyorlar.
Her sabah Atat?rk Stad??ndaki Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl????ne ait judo salonuna gelen Hafize ve Ebru ?ahin karde?ler, ?nce salonun temizli?ini yap?yorlar. Ellerine ald?klar? s?p?rgelerle salonu s?p?ren ?ahin karde?ler, daha sonra Antren?r Ahmet G?ne? nezaretinde antrenman yap?yorlar.
B?t?n kap?lar kapand?
?ahin karde?lerin, maddi imkans?zl?klar i?erisinde ya?ayan bir ailenin ?ocuklar? oldu?unu ifade eden Antren?r G?ne?, antrenman i?in Gaziler k?y?nden Antalya?ya gelmek i?in bile ?o?u zaman yol paras? bulamad?klar?n? anlatt?.
G?ne? ?unlar? kaydetti: ?Yokluk ve s?k?nt? i?erisinde ya?ayan bu iki karde?e sponsor bulam?yorum. Bu beni ?z?yor. Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl????nden B?y?k?ehir Belediyesi?ne ?almad?k kap? b?rakmad?k. Randevular?m?z? bile kabul etmediler.?
16 ya??ndaki judocu Ebru ?ahin, temmuz ay?nda Polonya?da d?zenlenen Avrupa ?ampiyonas??nda 40 kilogramda Avrupa ???nc?s? oldu?unu s?yledi.
?Tuvaletleri temizliyoruz?
15 ya??ndaki Hafize ?ahin de gelecek y?l 40 kiloda g?re? kategorisinde Avrupa ?ampiyonu olmak istedi?ini kaydetti.
Antrenman saatinin b?y?k b?l?m?n?n temizlikle ge?ti?ini anlatan ?ahin, ?Biz buraya spor yapmaya geliyoruz. Tabii ki temizlik de yapaca??z, ancak bizden ba?ka bu salonun temizli?ini yapan kimse yok. Evimizden getirdi?imiz temizlik malzemeleriyle tuvaletleri temizliyoruz. Sporcu muyuz, temizlik?i miyiz? diye yak?nd?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net