Ali Sami Yen Stad??nda formula futbol ??leni

T?rkiye Otomobil Sporlar? Federasyonu (TOSFED) ?nc?l???nde Nazionale Piloti i?birli?iyle T?rkiye?de ilk kez d?zenlenecek ?Formula Futbol ??leni? 22 A?ustos ?ar?amba g?n? Ali Sami Yen Stad??nda yap?lacak.


T?rkiye Otomobil Sporlar? Federasyonu (TOSFED) ?nc?l???nde Nazionale Piloti i?birli?iyle T?rkiye?de ilk kez d?zenlenecek ?Formula Futbol ??leni? 22 A?ustos ?ar?amba g?n? Ali Sami Yen Stad??nda yap?lacak.
Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kul?b??n?n katk?lar?yla yap?lacak, Formula 1 ve All Stars tak?mlar?n? kar?? kar??ya getirecek g?steri ma??ndan elde edilecek gelir, Birle?mi? Milletler E?itim, Bilim ve K?lt?r Kurumu (UNESCO), Anne ?ocuk E?itim Vakf? (A?EV) ve Umut ?ocuklar? Derne?i?ne aktar?lacak.
Politikac?lar ve sanat??lar
Formula 1 Tak?m??nda, Michael Schumacher ve Fernando Alonso?nun da aralar?nda bulundu?u F1 ve motor sporlar? d?nyas?n?n ?nl?leri yer al?rken, All Stars Tak?m??n?n oyuncular?, ma?lar?n yap?ld??? ?lkenin ?nl? politikac?, sanat??, yar???? ve eski futbolcular?ndan olu?turuluyor.
1981 y?l?ndan bu yana ulusal ve uluslararas? yard?m kurulu?lar?na destek sa?lamak amac?yla ba?lat?lan g?steri ma?lar?ndan elde edilen gelirden bug?ne kadar yard?m kurulu?lar? ve derneklere 13 milyon Avro aktar?ld??? bildirildi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net