Filistin?de 300 gerilla daha silah b?rakt?

?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, Bat? ?eria?ya ba?l? Eriha?da Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ile bir araya geldi.


?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, Bat? ?eria?ya ba?l? Eriha?da Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
?Bar?? m?zakereleri?nin yeniden canland?r?lmas? konusuna odaklanan zirveden ?nce ise Filistin Devlet Ba?kan? Abbas??n lideri oldu?u El Fetih?e ba?l? El Aksa ?ehitleri Tugay? ?yesi 300?den fazla gerilla silah b?rakt?. ??gal alt?ndaki topraklarda ge?en haftalarda da El Fetih?e ba?l? 80?e yak?n gerilla silah b?rakm??t?.
Bat? ?eria?da El Fetih?e ba?l? El Aksa ?ehitleri Tugay??ndan 300 gerilla, ?srail?in kendilerini hedef almaktan vazge?mesi kar??l???nda silah b?rakt?. El Aksa ?ehitleri Tugay??n?n 3 ?yesi hari? t?m militanlar?, silahlar?n? Filistinli yetkililere teslim etti.
Bu arada ?slami Cihad ?rg?t?nden de 25 militan?n, liderlerini dinlemeyerek silahlar?n? teslim ettikleri belirtiliyor.
?srail?in, Hamas?a kar?? Abbas?? destekleme stratejisi, Filistin direni?inin de i?ten i?e bitirilmesi anlam?na geliyor. Hamas??n Gazze ?eridi?nin denetimini ele ge?irmesinin ard?ndan, Filistin lideri Mahmud Abbas ve El Fetih?in elini g??lendirmek isteyen ?srail, Bat? ?eria?da silah b?rakan Filistinli militanlar? takipten vazge?ece?ini a??klam??t?.
Soyk?r?m ma?durlar? h?k?meti protesto etti
Di?er yandan ?srail?de, nazi soyk?r?m? ma?durlar?, h?k?metin kendilerine maa? ?deme planlar?n? yetersiz bularak bir protesto g?sterisi d?zenledi.
?srail h?k?meti bu ki?ilere ?n?m?zdeki y?ldan itibaren maa? ba?lanaca??n? ve onlara verilecek ?cretin 2009 ve 2010?da art?r?laca??n? a??klam??t?. Ancak h?k?metin verece?ini a??klad??? maa??n ayda 20 dolar olmas?, soyk?r?mdan kurtulanlar? ?fkelendirdi. Temsilcileri, ?a?a??lay?c?? bulduklar? maa? miktar?n? protesto i?in Kud?s?te bir g?steri d?zenleyerek ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?in konutuna y?r?d?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net