Ufuk Uras ?DP?de

22 Temmuz se?imlerinde ?stanbul 1. B?lge?den ba??ms?z milletvekili se?ilen Ufuk Uras, ?zg?rl?k ve Dayan??ma Partisi?ne (?DP) kat?ld?.


22 Temmuz se?imlerinde ?stanbul 1. B?lge?den ba??ms?z milletvekili se?ilen Ufuk Uras, ?zg?rl?k ve Dayan??ma Partisi?ne (?DP) kat?ld?. B?ylece 23. d?nem parlamentosunda temsil edilen parti say?s? 6?ya ??kt?. Uras??n, ?DP?ye kayd?n? 26 Temmuz Cumartesi g?n? yapt?rd??? ve TBMM?ye parti olarak ?DP?yi yazd?rd??? ??renildi.
B?ylelikle Meclis?te, AKP, CHP, MHP, DTP ve DSP?nin yan? s?ra ?DP de temsil edilecek.
Sivas?tan ba??ms?z milletvekili se?ilen Muhsin Yaz?c?o?lu?nun BBP?ye girip girmedi?i konusunda TBMM?ye bilgi gelmedi. Yaz?c?o?lu?nun, 19 A?ustos?ta BBP?nin ola?an?st? kongresinde kat?l?m?n? a??klayaca?? ve genel ba?kan se?ilmesinden sonra BBP?ye ge?ti?ini TBMM Ba?kanl????na bildirmesi bekleniyor. Yaz?c?o?lu ile birlikte TBMM?de temsil edilen parti say?s? 7?ye y?kselecek.
TBMM?de sandalye da??l?m? bug?n i?in ??yle: AKP 341, CHP 99, MHP 70, DTP 20, DSP 13, ?DP 1, Ba??ms?z 5, Bo? 1; TOP 550. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net