07 Ağustos 2007 00:00

?zmir?de su kesintisi

?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ??leri M?d?rl????nden (?ZSU) yap?lan a??klamaya g?re, ?zmir?in ?i?li ?l?esi?nde iki g?n Alia?a ?l?esi?nde de bir g?n su kesintisi uygulanacak.

Paylaş

?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ??leri M?d?rl????nden (?ZSU) yap?lan a??klamaya g?re, ?zmir?in ?i?li ?l?esi?nde iki g?n Alia?a ?l?esi?nde de bir g?n su kesintisi uygulanacak.
?ZSU Genel M?d?rl??? taraf?ndan yap?lan a??klamada, ?i?li B?lgesi?nde otoyol ?al??malar? kapsam?ndaki k?pr? yap?m?na engel olan borular?n deplasman? yap?laca??ndan 8 A?ustos g?n? saat 08.00 ile 24.00 saatleri aras?nda Evka-2 ve Maltepe Mahalleleri?nde, 9 A?ustos g?n? ise 08.00-24.00 saatleri aras?nda ?iftehavuzlar, Evka-2 ve Evka-6 Mahalleleri?nde su kesintisi yap?lacak.
Yap?lan a??klamada ayr?ca, Alia?a ?l?esi?ne i?me suyu sa?layan isale hatt?nda meydana gelen ar?zan?n giderilmesi i?in yap?lacak onar?m ?al??malar? nedeniyle de 8 A?ustos g?n? gece yar?s?ndan itibaren 20 saat s?re ile Alia?a ?l?esi?nin tamam?na i?me suyu verilemeyece?ine dikkat ?ekildi. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

G?NCEL

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa