?emsiye alt?nda ya?mur duas?


 • Recep **^-?- : Recep size ?u anda bir titre?im g?nderdi!
  Recep **^-?- : Tahsin hocam, orada m?s?n?z?
  Tahsin: Recep y?z kere s?yledim, bana yazmadan titre?im g?nderme diye...
  Recep **^-?- : Al??kanl?k hocam, n?edeyim...
  Tahsin : Ama al??kanl?k da, g?zelim, zelzele zannediyorum her seferinde.
  Recep **^-?- : ?z?r hocam...
  Tahsin : Hay?r, ?nce yaz! Cevap alamazsan titre?im yolla sevgili karde?im...
  Tahsin : Neyse... Nedir derdin s?yle bakal?m?..
  Recep **^-?- : ?u ya?mur duas? meselesiyle ilgili konu?al?m dediydimdi hocam...
  Tahsin : Evet...
  Recep **^-?- : Hocam gazetelerde ??emsiye Alt?nda Ya?mur Duas?? ba?l???yla verilmi? haber...
  Tahsin : Eeeee, n?apal?m ?yle verildiyse?
  Recep **^-?- : Hocam bu size hakaret, inan?la alay de?il de nedir s?yleyin Allaha?k?n?za!
  Tahsin: Ne al?kas? var Recep! Biz ger?ekten de, ya?mur duas?n? ?emsiyenin alt?nda ifa ettik sevgili karde?im. Adamlar?n ??emsiye Alt?nda Ya?mur Duas?? ba?l???n? atlalar?nda ne sak?nca var ki? Ayr?ca, ya?mur duas?nda ya?mur ya?d? ise, bu duam?z?n kabul oldu?u anlam?na gelmez mi?
  Recep **^-?- : Bilemiyorum hocam...
  Tahsin: Bilemeyecek bir ?ey yok Recep. Ayr?ca, ben cemaate duadan ?nce, dua esnas?nda ya?mur ya?ma ihtimalinin y?ksek oldu?unu da belirtmi?tim. Meteoroloji M?d?rl????n?n veb sitesi ?meteor.gov.tr?den bakt?m. Sonra ??kt? al?p cemaate da??tt?m. Git istedi?ine sor.
  Recep **^-?- : Do?rudur hocam...
  Tahsin : Ama onlar ne yapt??...
  Recep **^-?- : N?apt?lar hocam?
  Tahsin : Sanki ya?mur ya?d?rma kudreti benim iki duda??m?n ve avu?lar?m?n aras?ndaym?? gibi, gereksiz bir ilgi, l?zumsuz bir sayg?... Ne alakas? var karde?im. Kap? gibi meteoroloji raporunu vermedim mi ben size? Bunda ?a??racak bir ?ey yok ki... Durduk yere bir y?celtme, bir feti?le?tirme... Biz de Allah?n kuluyuz ?unun ?uras?nda Recepci?im, de?il mi?
  Recep **^-?- : Elbette hocam...
  Tahsin : Fakat, i?te teknoloji ile aram?z iyi... Bilimsel verileri iyi okuyoruz bir de...
  Recep **^-?- : Hocam, haftaya da bizim derne?in bir ya?mur duas? var. Te?rif ederseniz...
  Tahsin : Ederiz etmesine Recep de, siz de meteorolojiyi biraz takip etseniz...
  M. ?ner
  www.evrensel.net