patagonya

  • Adam?n biri kahvedeki hararetli bir tart??ma esnas?nda h?k?mete k?f?r etmi?ti


    Adam?n biri kahvedeki hararetli bir tart??ma esnas?nda h?k?mete k?f?r etmi?ti. Birka? ki?i de adam hakk?nda ?ikayet?i olunca mahkemeye ??kt?. Adam inkar edecek, ama bir hayli ?ahit var mahkemede. Mecburen savc?ya:
    - Efendim, ben ger?ekten k?f?r ettim, ama Patagonya H?k?metine k?f?r ettim? deyince savc?:
    - Hadi lan oradan! Ben 25 y?ll?k savc?y?m; hangi h?k?mete k?f?r edilece?ini iyi bilirim! At?n ?unu i?eri!
    www.evrensel.net