100 ?zerinden 100


 • Seviye: ?niversite
  Ders: E?itim Felsefesi
  S?nav: B?t?nleme
  S?nav ?u sorudan ibarettir: ??Bildi?iniz iki soruyu yaz?p cevaplay?n?z.??
  Yanl?z bir sorun vard?r... Derse hi? devam etmemi? ??renci dersin i?eri?ini hi? bilmemektedir. Dolay?s?yla kendine sorabilece?i iki adet soru da bulamamaktad?r. Beyninin derinliklerinden, d?nemin ilk dersine girdi?ini hat?rlar. Bu derste duydu?u c?mleyi de... Yeterli doneyi alm??t?r.
  Soru 1- ?lk Milli E?itim Bakan?m?z kimdir?
  Cevap: Hasan Ali Y?cel
  Soru 2: Hasan Ali Y?cel kimdir?
  Cevap: ?lk Milli E?itim bakan?m?zd?r.
  ??lem tamamlanm??t?r...
  S?nav sonucu: 100 ?zerinden 100
  www.evrensel.net