Akrep Kral show 20.30

The Scorpion King
Oyuncular Dwayne Johnson Steven Brand Kelly Hu Michael Clarke Duncan
Sherri Howard Peter Facinelli


Mumya? ile ba?layan ve ?Mumya Geri D?n?yor? ile devam eden serinin ???nc? filmi ?Akrep Kral?da bu kez, M?s?r??n efsanevi kral? zalim Memnon ile Mathayas??n sava?? konu ediniyor. Filmi ?The Mask? (Maske), ?Eraser? (Silici) gibi y?ksek has?latl? filmleriyle hat?rlad???m?z Chuck Russell y?netti. 5000 y?l ?nce Sava? Tanr?s? Memnon, emrindeki orduyla birlikte ??llerde ya?ayan kabileleri katletmektedir. Memnon?un gazab?ndan kurtulmay? ba?aran ?ok az say?daki kabile birle?erek kendilerini bu durumdan kurtarabilecek tek ki?i olan Mathayus?dan yard?m isterler.
www.evrensel.net