08 Ağustos 2007 00:00

T?rk i??iye sadece sendikas? sahip ??kt?

Danimarka?da, Gentofte Belediye binas?n?n cam tavan?n? temizlerken 12 metreden a?a?? d??en ancak mucize eseri kurtulan T?rk i??i ?emsettin ?ak?c??ya sadece sendikas? sahip ??kt?.

Paylaş

Danimarka?da, Gentofte Belediye binas?n?n cam tavan?n? temizlerken 12 metreden a?a?? d??en ancak mucize eseri kurtulan T?rk i??i ?emsettin ?ak?c??ya sadece sendikas? sahip ??kt?. Vas?fs?z ?al??anlar Sendikas? (3F), ?ak?c? i?in bir internet sitesi a?arak sorumlular?n cezaland?r?lmas?n? istiyor. ?ak?c?, y?lba?? gecesi iki arkada??yla birlikte Gentofte Belediye Binas??n?n cam tavan?n? temizlemekle g?revlendirildi. ?ak?c?, dengesini kaybederek tavanda a??k olan bir cam bo?lu?undan 12 metre a?a??ya d??t?.
Danimarka ?? G?venli?i Merkezi taraf?ndan, ?al??anlar?n?n g?venli?ini sa?lamad??? i?in 5 bin 750 YTL para cezas?na ?arpt?rd??? Forenede Reng?ring temizlik ?irketi i?e ?ak?c? ve beraberindeki iki i??iye emniyet kemeri verdiklerini ancak i??ilerin kemerlerini kullanmad???n? kaydetti. Ancak konuyla ilgili polis raporunda, belediye binas?n?n tavan?nda emniyet kemerini takacak yer olmad??? kaydedildi. ?ak?c??ya kaza sonras? 55 bin 400 YTL tazminat verildi?i ancak bu tazminat?n ge?ici oldu?u ve ?ak?c??n?n sa?l?k durumu ile ?al??abilirlik durumuna g?re tekrar de?erlendirilecek. (Danimarka/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

Lider?de direni? s?r?yor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa