08 Ağustos 2007 00:00

Abbas Hamas?la g?r??meme s?z? verdi

?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, Bat? ?eria?n?n Eriha kentinde d?n bir araya geldi.?ki lider aras?nda ilk kez Filistin topraklar?nda yap?lan g?r??mede...

Paylaş

?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, Bat? ?eria?n?n Eriha kentinde d?n bir araya geldi.
?ki lider aras?nda ilk kez Filistin topraklar?nda yap?lan g?r??mede ?g?venlik? ve ABD?nin teklif etti?i uluslararas? Ortado?u Konferans? konular? g?r???l?rken, Abbas??n, Olmert?e, ?Hamas ile g?r??meyece?im? s?z? verdi?i ??renildi.
?srail Ba?bakanl????ndan kaynaklar, olas? Fetih-Hamas g?r??melerinden endi?eli olan Olmert?in, Abbas?tan ?Bask? ortam?nda dahi Hamas ile bir araya gelmeyece?im? s?z? ald???n? ifade etti.
Bu s?z?n ?zerine Ehud Olmert, Abbas?a ?Hamas ile yeni koalisyon g?r??melerine ba?lamamas?n?? da tembih etti.
Abbas??n, Olmert?e verdi?i s?z, iki ba?l? y?netimlere ayr?lan Filistin?deki krizin daha da derinle?ebilece?inin sinyallerini ta??yor. Zira Gazze?nin kontrol?n? ele ge?iren Hamas ile dialogu reddeden Abbas, ?srail ve ABD?den destek al?yor. Rusya ile baz? Arap ?lkeleri ise m?zakerelerin ba?lamas? i?in bast?yor.
Bu arada Hamas ise Abbas-Olmert zirvesini, ?kendilerine ve Filistin Davas??na kar?? giri?ilen bir komplo? olarak niteledi. ?rg?t?n Politb?ro ?yesi ?zzet El Re?ik, g?r??menin ABD bask?s?yla yap?ld???na i?aret etti.
?Gizli m?zakereler? iddias?
Eriha?da bu geli?meler ya?an?rken, baz? El Fetihli ?st d?zey yetkililerin ise Gazze?de Hamas yetkilileri ile g?r??melerde bulundu?u iddia edildi.
?srail istihbarat?n?n gayri resmi internet sitesi Debka, Abbas??n yak?n dan??manlar?ndan ve El Fetih etkili isimlerinden Cibril Racub?un, Hamas??n Gazze S?zc?s? Gazi Hamad ile bir araya geldi?ini ileri s?rd?. Site haberinde, Racub ve kendisine yak?n kaynaklar?n Abbas?? Hamas?? tecrit etme stratejisi nedeniyle ele?tirdikleri de ?ne s?r?ld?.
Bu arada Gazze?nin kuzeyinde meydana gelen b?y?k bir patlamada, 8 ve 6 ya?lar?ndaki 2 ?ocu?un ?ld???, 5 ?ocu?un da yaraland??? bildirildi. Filistinli sa?l?k yetkilileri ve b?lge halk?n?n a??klamalar?na g?re, Beyt Lahiya k?y?ndeki patlamaya, ?ocuklar?n el yap?m? roket ya da havan topu mermisini bularak oynamalar? yol a?t?.
S?z konusu b?lge, Filistinli militanlar?n ?srail?e roket sald?r?lar? d?zenledi?i ve ?srail?in de s?k s?k hava sald?r?lar?nda hedef ald??? bir yer. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

?fke kumkumas?

SONRAKİ HABER

DİSK: Asgari ücret tespitinde TÜİK raporu baz alınsın

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa