komplo teorisi

 • ?nekler ?ay?ra yay?l?p otland?ktan sonra uzan?p gevi? getirirken sohbete dalarlar:
  - Karde?ler, bu insano?lunun bize yapt??? iyiliklerin hakk?n? nas?l ?deriz?


  ?nekler ?ay?ra yay?l?p otland?ktan sonra uzan?p gevi? getirirken sohbete dalarlar:
  - Karde?ler, bu insano?lunun bize yapt??? iyiliklerin hakk?n? nas?l ?deriz? Bizi yediriyor, i?iriyorlar...
  - Eee, biz de s?t verip ?de?iyoruz ya...
  Bir ba?kas? at?l?r:
  - ?yle diyorsun ama ge?en bir arkada?tan duydum, baz? insanlar arkada?lar?m?z? kurban ediyor, derilerini y?z?p giyecek yap?yor, etimizi ?zgaralarda k?zart?yor, k?yma yap?p ba??rsaklar?m?za dolduruyor ve yiyorlarm??. Sucuk muymu?, kokore? miymi?, neymi?, yapmad?klar? yokmu?.
  ?neklerden biri isyan eder:
  -B?rak karde?im ya, b?rak bu komplo teorilerini!
  www.evrensel.net