Adana, 50 y?l de?il 30 g?n sonra susuz kalabilir

Adana B?y?k?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ?daresi (ASK?) Genel M?d?rl????n?n ?Ya?mur hi? ya?masa bile bizim 50 y?l su sorunumuz yok? a??klamas?na, ?n?aat M?hendisleri Odas? (?MO) Adana ?ube Ba?kan? Ali Olgun tepki g?sterdi.


Adana B?y?k?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ?daresi (ASK?) Genel M?d?rl????n?n ?Ya?mur hi? ya?masa bile bizim 50 y?l su sorunumuz yok? a??klamas?na, ?n?aat M?hendisleri Odas? (?MO) Adana ?ube Ba?kan? Ali Olgun tepki g?sterdi.
Ali Olgun gazetemize yapt??? a??klamada, ASK? Genel M?d?rl????n?n kamuoyunu a??klamalar? ile yan?ltt???n? ifade etti. Olgun, T?rkiye?nin kurakl?k tehdidi ile kar?? kar??ya olmas?n?n Adana i?inde ge?erli oldu?unu kaydetti. Olgun, kentin su konusunda ?ansl? olmas?n?n susuzluk ya?amayaca?? anlam?na gelmedi?ini s?yleyerek ?nlemlerin al?nmas?n? istedi. ?atalan Baraj??ndaki kot seviyesinin d??t???ne de?inen Olgun, ?u an 119 olan kot seviyesinin 115?e d??mesi durumunda suyun ar?tma tesislerine aktar?lamayaca??n?n alt?n? ?izdi.
Olgun, ?Adana, kot seviyesinin bu ?ekilde d??mesi durumunda 30-40 g?n i?inde susuzluk tehlikesi i?ine girecektir. Acil ?nlem al?nmal? ve pompa istasyonlar? kurulmal?d?r. Pompalarla Adana?ya ar?tmaya su verilebilir? dedi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net