?nc? m?zisyenler burada

T?rkiye?nin ?a?da? g?steri sanatlar? mekan? Garajistanbul, ?lkemizde gelece?in m?zik ak?m?na ?nc?l?k eden m?zisyen ve bestecilerin yer alaca??, ?M?zikyeniler? konserleriyle yeni sezona merhaba diyor.


T?rkiye?nin ?a?da? g?steri sanatlar? mekan? Garajistanbul, ?lkemizde gelece?in m?zik ak?m?na ?nc?l?k eden m?zisyen ve bestecilerin yer alaca??, ?M?zikyeniler? konserleriyle yeni sezona merhaba diyor. A.K M?zik Yap?m Org. i?birli?i ile 11?18 A?ustos 2007 tarihleri aras?nda d?zenlenecek 5 konserde, Leyla P?nar, Ertu?rul O?uz F?rat eserleriyle G?k?en K???k ve Seda Baykara, Alper Maral, Erdem Helvac?o?lu ve Volkan Ergen sahne alacak ve izleyicileri al???lmad?k ezgi ve t?n?larla tan??t?racak.
B?ylece, T?rkiye?yi d?nyada ba?ar?yla temsil eden yeni nesil m?zisyen ve bestecilerle m?zikseverler tan??m?? ve ?a?da? m?zi?e yepyeni bir alan a??lm?? olacak. ?M?zikyeniler? konserlerinin ilkinde yer alan sanat??lar, gelece?in klasik, ?a?da? ve deneysel m?zi?ine dair bug?nden bestelerini izleyici ile bulu?turmay? ama?l?yor.
Kimler sahne alacak?
11 A?ustos ak?am? ilk M?zikyeniler konserinde klavseniyle izleyici kar??s?na ??kacak olan, Avrupa?da ?e?itli ?d?ller alm?? ve daha ?ok barok m?zik alan?nda ?al??m?? olan Do?. Leyla P?nar. 13 A?ustos g?nk? konser ise Volkan Ergen?in. Ergen, dhollo, bendir gibi do?u vurmal?lar?n?, sa? f?r?as?, ayakkab? f?r?as?, rulo, baget kullanarak icra ederek gelenekselin d???nda bir ritim ve ses ?rg?s? olu?turmas?yla tan?n?yor.
15 A?ustos g?n? sahne alacak Erdem Helvac?o?lu ise ?lkemizde ??a?da? m?zik? ve ?zellikle de ?elektroakustik m?zik? dendi?inde ilk akla gelen isimlerden. Gen? sanat??lar Seda Baykara ile G?k?en K???k, 17 A?ustos g?n? Ertu?rul O?uz F?rat eserlerini icra edecek. Alper Maral ve Kar?nca Kabilesi?nin, elektroakustikten m?zik tiyatrosuna geni?leyen bir yelpazede anlat? ve drama a??rl?kl? m?zikleri ise 18 A?ustos g?nk? son M?zikyeniler konserinde sanatseverlerle bulu?acak. (K?LT?R SERV?S?)
Bilgi i?in: www.garajistanbul.com
www.evrensel.net