Fotoğraf: Evrensel

?Bizleri g?rmeniz i?in kendimizi mi asal?m??

Baz istasyonuna kar?? m?cadele eden Kayserililer, bas?n?n eylemlerini izlememesine tepki g?sterdi


Baz istasyonuna tepkileri ile g?ndeme gelen Kayseri Battalgazi Mahallesi sakinlerinin eylemleri devam ediyor. ?nceki g?n ak?am saatlerinde istasyonun yap?laca?? evin ?n?nde bas?n a??klamas? i?in toplanan y?zlerce emek?i, bas?n?n ge? gelmesine tepki olarak yolu bir s?re trafi?e kapatt?. Yerel televizyon kanallar?n?n polisin gelmesinin ard?ndan gelmesi tepkilere neden oldu. Tepkilerini yolu keserek g?steren mahalleli, baz istasyonu hizmetinde olan de?il emek?iden yana olan bas?n? istedi?ini ifade etti.
Eylemde konu?an Sebahattin Suyani, ?Bizler bu istasyona izin vermeyece?iz, bizleri g?rmeyenlere sesleniyoruz. Bizler yoksul emek?i insanlar?z. Bizleri g?rmeniz i?in kendimizi mi asal?m? diyerek tepkisini dile getirdi. Kanser hastas? olan Yusuf ?zdemir de yapt??? konu?mada, ?Baz istasyonu benim evime yakla??k 10 metre, bunu istemiyoruz. Biz yoksullar?n kaderi bu olmamal?? dedi.
?ocuklar okul istedi
Alk??larla kar??lanan konu?malar?n ard?ndan ?Kanser olmak istemiyoruz, sa?l?k hakk?m?z engellenemez? diye slogan atan mahallelilere ?ocuklar da ?Okul istiyoruz? slogan?yla kat?ld?lar.
Kad?nlar da tepkilerini dile getirerek ?Ne olursa olsun bu istasyonu buraya yapt?rmayaca??z? diyerek kararl?l?klar?n? ortaya koyarken; istasyonun yerine okul, sa?l?k oca?? ve ?ocuk bah?esi isteklerini belediye yetkililerine bildirdiler. Yerel se?imlerde kap?lar?n? ?alacak olan zengin partilerine de s?zleri oldu?unu s?yleyen kad?nlar; ?Her y?l ka? kere ?ar??daki kald?r?mlar? de?i?tiriyorlar. Burada ise kald?r?m? b?rak do?ru d?r?st yol yok, istasyonun yerine ?nce bunlar? halletsinler? dediler.
Bas?n a??klamas?n?n ard?ndan evinin bah?esine baz istasyonu yapt?racak olanlarla mahalleli aras?nda tart??malar ??kt?. Ancak ev sahibi ?Zarar? oldu?unu bilsem vallahi yapt?rmazd?m. Yapt???m s?zle?meyi feshedece?im. Size yemin ederim? diyerek mahalle halk?na a??klamada bulundu.
Bu a??klamalar?n ard?ndan, baz istasyonunun sahipleri ve i? makineleri gelirse tekrar yollara d?k?lecekleri s?z? veren mahalleli da??ld?.
Eyleme, Emek Partisi il y?neticileri, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Ba?kan? R?stem G?m?? ve y?neticiler de kat?larak destek verdiler. (Kayseri/EVRENSEL)
Yakup Aslando?an
www.evrensel.net