09 Ağustos 2007 00:00

G?NL?K


Bir a?a? laz?m ?imdi bana.
Alt?nda oturacak?
Dallar?na bir vefal? dost gibi sar?lacak?

Paylaş

Bir a?a? laz?m ?imdi bana.
Alt?nda oturacak?
Dallar?na bir vefal? dost gibi sar?lacak?
Ve sessiz sessiz, kimseler g?rmeden a?layacak.
Bir yalan laz?m ?imdi bana.
Yok ?yle bir ?ey olmad? diyecek.
Zamanlar? geri ?evirecek.
G?zel ?eylerden bahsedecek?
Mesela b?t?n ?ocuklar mutludur.
B?t?n insanlar?n kar?nlar? tok ve umutludur.
Sadece ?l?m b?kk?n ve yorgundur diyecek?
Ama ?yle olmuyor i?te.
Dola??rken en ?fkeli haliyle g?ne? g?kte.
Kalkt?lar yerlerinden yurtlar?ndan d??t?ler yollara.
?ukurova?da pamuk. Karadeniz?de f?nd?k.
Ege s?cak m? s?cak?
Tarlalar?n kenarlar?na bezden, naylondan ?ad?rlar kurulacak.
Bol sivrisinek? Az ekmek.
Testideki su da bir kaynam?? kaynam??? Yetmezmi? gibi kavuran s?cak?
Orada ?ad?r?n ?n?nde emekleyen bebecik, kavruldu yavrucak.
?imdi yaylada olmak vard??
Uzanmak kayalar?n g?lgesine?
P?f?r p?f?r r?zgarla sar??mak?
Hayatla en tatl? yerinden bar??mak.
Ama olmad? m?? Hi? mi olmayacak?
Ne zaman karde?, ne zaman, insanlar mutlu, tok ve efendisiz ya?ayacak?
***
G?k tutu?mu?tu.
Kavrulan yolda motor b???r?yordu. Arac?n i?i silme doluydu.
Bebekler, ?ocuklar, adamlar ve erken ya?ta kocam?? bak??l? kad?nlar?
Giresun nere? Urfa nere? Ordu nere? Siirt, Diyarbak?r, Hakkari nere?
D??t?k bu y?l da ?? kuru?luk ekmek pe?lerine.
Pamuklar, f?nd?klar toplanacak?
Suratlar kavrulacak, dudaklar ?atlayacak. Parmaklar patlayacak
Sivrisinekler yeni avlara, taze bebelere sald?racak?
Sonra, motor b???rd?.
Sonra bir motor daha b???rd?.
Deli bir toz bulutu? Yan?k kokusu?Ara? par?aland?.
Tam tam?na yirmi d?rt tar?m i??isi?
Yirmi d?rt ekmek pe?inde insan k?zg?n topra?a da??ld?.
Ya?asalard? g?nde yirmi lira kazanacaklard?.
Oysa hesaplara g?re adam ba?? be? bin yedi y?z dolar kazan?yorlard?!
Ama ?imdi canl? geldikleri memleketlerine, yirmi lira i?in cans?z d?n?yorlard?.
Peki, beyefendinin kolundaki saat ka? lirayd??
Evlad?n gemici?i ka? ?l?m ta??rd??
Ya da bilmem hangi zenginin kar?s? bu y?l ka? paraya botoks yapt?rm?? ve k???ndaki ya?lar? ald?rm??t??
Bir yalan laz?m de?il ?imdi bana!
??nk? zaten ortal?k yalanla y?r?yor.
Ne kadar adil bir d?zendeyiz!
Yerde ?l? yatan yirmi d?rt insan, g?nde yirmi liradan, bir zengin kokanan?n k???ndaki ya? kadar etmiyor.
Bir umut laz?m ?imdi bize.
Ve yirmi d?rt ucuz mezar!
Y?cel Sarpdere
ÖNCEKİ HABER

Chavez?den yeni i?birli?i hamleleri

SONRAKİ HABER

Görevden alınan öğretmen: İyi niyete böyle karşılık verilir mi?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa