09 Ağustos 2007 00:00

Chavez?den yeni i?birli?i hamleleri

Venez?ella, Latin Amerika ?lkeleri aras?ndaki i?birli?i ve dayan??ma hamlelerine yenilerini ekliyor.

Paylaş

Venez?ella, Latin Amerika ?lkeleri aras?ndaki i?birli?i ve dayan??ma hamlelerine yenilerini ekliyor.
Arjantin ile Uruguay?? ziyaret eden Venez?ella?n?n halk?? lideri Hugo Chavez, Latin Amerika?daki m?ttefiklerine enerji ihtiya?lar?n? kar??lama g?vencesi verdi.
Buenos Aires?te Arjantin Devlet Ba?kan? Nestor Kichner ile bir araya gelen Hugo Chavez, Arjantin?den 1 milyar dolarl?k hazine bonosu ile tahvil sat?n al?rken, bu ?lke ile ayr?ca enerji g?venli?i anla?mas? da imzalad?.
ABD, Drakula gibi
D?nyan?n en b?y?k 5. petrol ?reticisi olan Venez?ella?n?n b?lgedeki di?er m?ttefikleri Uruguay, Nikaragua, Ekvador ve Bolivya?yla da benzer anla?malar imzalayaca??n? a??klayan Chavez, ABD?yi ise ?Drakula?ya benzetti. Halk?? lider, ?Amerika, hakk? olmamas?na ra?men d?nyan?n gaz?n? ve kan?n? emiyor. D?nya n?fusunun y?zde be?ini olu?turmas?na ra?men d?nya petrol?n?n y?zde 20?sini t?ketiyor? dedi.
?Dostlar?m?z rahat olsun?
?Amerika?n?n petrole kar?? i?tah?n? bast?ramamas? nedeniyle, Latin Amerika?da silah zoruyla egemenli?ini yaymaya ?al??t???n?? da ifade eden Venez?ella?n?n halk?? lideri Chavez, m?ttefikleriyle yapt??? anla?malarla Venez?ella?n?n dostlar?n?n asla yak?t s?k?nt?s? ?ekmeyeceklerini de kaydetti.
Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, Uruguay?da eski gerilla Devlet Ba?kan? Tabare Vazquez ile g?r??mesinin ard?ndan Latin Amerika?daki di?er m?ttefikleri Ekvador ile Bolivya?ya da ge?ecek. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

ABD Tiflis?e arka ??kt?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa