D?? bas?nda Maliki ziyaretine ilgi

D?? bas?nda Maliki ziyaretine ilgi

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki aras?ndaki g?r??meler, uluslararas? bas?n taraf?ndan yak?ndan takip edildi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki aras?ndaki g?r??meler, uluslararas? bas?n taraf?ndan yak?ndan takip edildi.
Washington Post gazetesi, T?rkiye ile Irak??n, PKK?ye kar?? birlikte ?al??ma konusunda anla?t?klar?n? yazd?. Haberde, Maliki?nin ancak yine de PKK?ye kar?? harekete ge?mek i?in son s?z? Irak meclisinin s?yleyece?ini kaydetti?i vurguland?. New York Times??n haberinde, T?rkiye ile Irak??n ter?rle m?cadele konusunda bir memorandum imzalad???, memorandumun detaylara girmedi?i kaydedildi. BBC ise T?rkiye?nin Irak?a, ?PKK?ya kar?? ?nlem al ya da T?rkaskerlerinin muhtemel bir m?dahalesiyle y?zle?? uyar?s?nda bulundu?u ileri s?rd?.
Arap haber kanal? El Cezire ise T?rkiye?nin Irak?tan, Kuzey Irak?? T?rkiye?ye y?nelik sald?r?larda bir ?s olarak kullanan PKK?yi bast?rmak i?in resmi bir taahh?t alamad??? de?erlendirmesinde bulundu. Haberde, Maliki?nin T?rkiye?ye gerekli ?nlemlerin al?naca?? s?z? verdi?ini, ancak Ba?dat y?netimini PKK?yle m?cadele etmek zorunda b?rakacak bir anla?ma imzalamad??? vurguland?. Suudi Arabistan?da yay?nlanan Arab News sitesi ise T?rkiye?nin Maliki?den, Kuzey Irak?? kullanan PKK?ye bask? kurmak i?in s?z ald???n? yazd?. Haberde, ancak T?rkiye?nin ?imdi bu s?zlerin eyleme ge?mesini bekledi?i kaydedildi. ?spanya?n?n en b?y?k gazetesi El Pais, ?T?rkiye, K?rt gerillalar? ile m?cadele etmesi i?in Irak?a bask? yap?yor? ba?l?kl???n? kulland?. (ANKA)
www.evrensel.net