09 Ağustos 2007 00:00

FT: ?G?l?e ?ekil bask?s? yap?l?yor?

T?rkiye?de siyasette ya?anan s?k?nt?lar yabanc? bas?nda yank? buluyor.

Paylaş

T?rkiye?de siyasette ya?anan s?k?nt?lar yabanc? bas?nda yank? buluyor. ?ngiliz Financial Times gazetesi, T?rkiye?de son 10 y?l?n en ciddi siyasi krizini ??zece?i beklenen se?imlerden ?? hafta sonra ?kurumsal fel?? sorununun ??z?mlenmedi?i gibi uzad???n? savunarak ?Ne h?k?met ne de cumhurba?kan? aday? var? diye yazd?.
AKP?nin, se?imlerden daha geni? bir yetki ile ??kmas?na kar??n sonucun ?T?rkiye?nin kurumsal felcini ??zmek yerine uzatt???? gibi g?r?nd??? yorumunu yapan gazete, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n, hen?z kabinesini a??klamad???n? belirterek Erdo?an??n yeni h?k?mete ili?kin a??klamay? ?siyasi sahneye hakim olan karma??k ki?isel, siyasi ve kurumsal dinamiklerden dolay en az bir ay i?erisinde yapmayabilece?ini? yazd?.
T?rkiye?de h?k?met, parlamento, yarg?, cumhurba?kan? ve komutanlar?n birbirinden derin ku?kular duymay? s?rd?rd???n? iddia eden gazete ??yle devam etti:
?Ve siyasi ??kmaz, askerlerin erken genel se?ime yol a?an krizi tetikleyerek Say?n Erdo?an??n Cumhurba?kanl??? aday?n? reddettikleri nisandan bu yana hi?bir siyasi karar?n al?nmad??? ?lkedeki aciliyeti giderek artan baz? sorunlara denk d??t?.?
D??i?leri Bakan? Abdullah G?l??n h?l? aday olma iste?ini s?rd?rd???n?n san?ld???n? kaydeden gazete, ?Ancak AKP?nin tepesinde bir m?cadele ya?and???n?n i?aretleri var ve belki partinin di?er kilit ?ahsiyetleri, bir kenara ?ekilmesi i?in ona bask? yap?yor? yorumunu yapt?.
?smi a??klanan ?st d?zey bir AKP yetkilisinin, T?rk bas?n?na yans?t?lan ?Yeni bir durum, yeni bir ismi gerektiriyor? s?zlerine dikkat ?eken gazete, bu ifadelerin, Cumhurba?kanl??? konusunda askerler ve laik muhalefet ile ihtilaf yarat?lmas?ndan sak?nma gere?ine g?nderme yapt???n? belirtti. (Londra/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

?G?l?e hay?r? mesaj?

SONRAKİ HABER

MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa