?G?l?e hay?r? mesaj?

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, AKP?ye seslenerek cumhurba?kan? se?imleri i?in ??natla?may?n, aksi takdirde b?y?k bunal?m ya?anabilir? dedi.


MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, AKP?ye seslenerek cumhurba?kan? se?imleri i?in ??natla?may?n, aksi takdirde b?y?k bunal?m ya?anabilir? dedi. Bah?eli, ?Abdullah G?l?e hay?r? mesaj? verdi.
Partisinin TBMM Grubu?nda konu?an Bah?eli, cumhurba?kan? se?iminde Genel Kurul?da haz?r olacaklar?n?, ancak oylar?n?n rengini daha sonra vereceklerini belirtti.
Cumhurba?kanl???na se?ilecek ki?ide, ?T?rkiye?nin b?t?nl???n? ve T?rk devletinin milli ve ?niter yap?s?n? temsil ve ta??ma konusunda milletimizde teredd?t b?rakmayacak bir fikri maziye? sahip olmas? kriterlerini arad?klar?n? Bah?eli, AKP?nin se?imler ?ncesindeki tutumunu s?rd?rmesi halinde ve ?inatla?maya gitmesi halinde? b?y?k bir siyasi bunal?m olaca??n? savundu.
MHP Genel Ba?kan?, DTP?lilerle el s?k??mas?na da de?indi ve ?Bize uzanan elleri havada b?rakamay?z ama Mehmet?i?e s?k?lan kur?unlar? da ho?g?r? ile kar??lamay?z? ?eklinde konu?tu. (Ankara/Evrensel)
www.evrensel.net