Anne adaylar? haydi spora

Gebelik d?neminde kilo kontrol? ve do?umdan sonra al?nan kilolar?n verilmesi kad?nlar i?in her zaman sorun olmu?tur.


Gebelik d?neminde kilo kontrol? ve do?umdan sonra al?nan kilolar?n verilmesi kad?nlar i?in her zaman sorun olmu?tur. Fazla kilolar?n verilmesi, v?cutta olu?an deformasyonlar?n d?zelmesi i?in en etkili yollardan biri spordur.
Zekai Tahir Burak Kad?n Sa?l??? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Ba?hekim Yard?mc?s? ?enol Kalyoncu da g?zel ve sa?l?kl? bir anne olmak i?in spor yapman?n ?art oldu?unu belirterek, ''Spor sayesinde anne, hem kolay do?um yap?yor hem de eski haline ?ok ?abuk d?nebiliyor'' dedi. Kalyoncu, do?umdan sonra bayanlarda en fazla g?bek, bacak ve kal?alarda ya? kald???n?, bunun ?nlenmesi i?in sadece do?umdan sonra de?il gebelik d?neminde de spor yap?lmas?n?n ?ok faydal? olaca??n? savundu. Kalyoncu, kar?n ve s?rt kaslar?n?n g??lendirilmesinin do?um an?nda anne aday?na b?y?k kolayl?k sa?lad???na dikkati ?ekerek, ''Spor yapm?? anneler ?ok rahat bir do?um yap?yor? dedi. Kalyoncu, gebe ve yeni do?um yapm?? bayanlara en ?ok y?r?y?? ve y?zmeyi ?nerdi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net