B?y?k ?skender kanal d 20,30

?Alexander? (2004)Y?netmen Oliver Stone Oyuncular Colin Farrell Anthony opkins Angelina Jolie


B?y?k ?skender, uzun s?re g?ndemde kalan bir Oliver Stone filmi. Ne var ki, Hollywood'un asi ?ocu?u olarak bilinen y?netmenin Fidel, JFK, Katil Do?anlar, M?freze gibi ?nceki filmleriyle tan?yan bir?ok hayran?n? hayal k?r?kl???na u?ratm??t?. Konusu ??yle: B?y?k ?skender gen? ya?lar?ndan itibaren iktidar?n? g?stermeye ba?lam??t?r. 8 y?l i?inde sevgilisi ve veziri Hephaestion ile Pers ?mparatorlu?u'nu y?karak b?y?k bir imparatorluk kurmu?tur. Ba?ar?s? ?zerine pek ?ok hikaye anlat?lmaktad?r. Ordular? y?netme konusundaki ba?ar?s? ve cesareti tarih kitaplar?na ge?mi?tir. Filmimiz ise, d?nyan?n en b?y?k imparatorunun, h?rs? ve a?k? ya?am? ?zerinde durmay? hedefliyor. Etkileyici sava? g?r?nt?leri ve romantizm dolu sahneleriyle dikkat ?ekiyor.
www.evrensel.net