Gen? sinemac?lara yap?m deste?i verilecek

K?lt?r ve Turizm Bakanl????n?n, sinema ??rencilerinin k?sa film projelerini desteklemek amac?yla bu y?l d?rd?nc? kez d?zenledi?i ?Gelece?in Sinemas?? projesi kapsam?nda 23 sinemac?ya 2 bin 500?er YTL?lik film yap?m deste?i verilecek.


K?lt?r ve Turizm Bakanl????n?n, sinema ??rencilerinin k?sa film projelerini desteklemek amac?yla bu y?l d?rd?nc? kez d?zenledi?i ?Gelece?in Sinemas?? projesi kapsam?nda 23 sinemac?ya 2 bin 500?er YTL?lik film yap?m deste?i verilecek. T?rkiye Sinema ve Audiovisuel K?lt?r Vakf??n?n (T?RSAK) yapt??? a??klamaya g?re bakanl???n, Sinema ve Telif Haklar? Genel M?d?rl??? ve T?RSAK Vakf??n?n i?birli?iyle ger?ekle?tirilen projesi kapsam?nda, sinema ??rencilerinin k?sa film projeleri, senaryo a?amas?ndayken destekleniyor.
2 bin 500?er YTL
?En B?y?k Sinema ??rencisi Projesi? olarak bu y?l d?rd?nc? kez ger?ekle?tirilen projenin Se?ici Kurulu?na, T?RSAK Vakf? Ba?kan? Engin Yi?itgil ba?kanl?k edecek.
Di?er se?ici kurul ?yeleri de gen? oyuncu Fadik Sevin Atasoy, ?Hat?rla Sevgili? adl? dizinin oyuncusu Cansel El?in, K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Telif Haklar? ve Sinema Genel M?d?rl??? Sinema Daire Ba?kan? Nejat G?k?e, oyuncu ve dramaturg Kenan I??k, sinema yazar? ?i?dem K?m?rc?o?lu ve y?netmen ?mer Faruk Sorak?tan olu?uyor. Ge?en y?l 15 projeye b?t?e deste?i verilen ?Gelece?in Sinemas?? projesi kapsam?nda, bu y?l say? 23?e ??kar?ld?. Bakanl?k, Se?ici Kurul taraf?ndan belirlenen s?z konusu projelere 2 bin 500?er YTL film yap?m deste?i verecek. T?RSAK Vakf? ise en iyi ilk 3 projeyi kamera, diz?st? bilgisayar ve dijital foto?raf makinesi ile ?d?llendirecek. Proje tamamland???nda da ?ekilen filmler, Digit?rk??n ?T?rkmax? kanal?nda g?sterilecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net