Bush?a bombard?man gibi film

Redford son filminde Afganistan i?gali temelinde siyaset?ileri ele?tiriyor. Irak ve Afganistan i?gallerini anlatan filmlerin say?s?nda son y?llarda ?nemli bir art?? g?r?l?yor.


Redford son filminde Afganistan i?gali temelinde siyaset?ileri ele?tiriyor. Irak ve Afganistan i?gallerini anlatan filmlerin say?s?nda son y?llarda ?nemli bir art?? g?r?l?yor. Bu filmlerden sonuncusu ise ?Lions for Lambs?, yani ?Kuzular i?in Aslanlar?. Y?llarca Vietnam Sava???n? i?leyen filmlere imza atan yap?mc?lar, 11 Eyl?l?le ba?layan Afganistan ve Irak??n i?galiyle devam eden s?re?te konu s?k?nt?s? ?ekmiyor. Sava? kar??t? filmlerde son d?nemde patlama ya?an?yor. Bu filmlerden sonuncusu ?nemli oyuncu kadrosuyla dikkat ?eken ?Lions for Lambs?.
??plak ger?ekler
Afganistan i?galini anlatan filmin ba?rollerinde Robert Redford, Meryl Streep ve Tom Cruise var. Y?netmen koltu?unda da Robert Redford oturuyor. Filmde Cruise bir senat?r?, Streep gazeteciyi, Redford ise bir profes?r? canland?r?yor. Bush y?netimini ge?mi?te a??r ?ekilde ele?tiren Redford, bu filminde de ??plak ger?ekleri seyirciye anlatmay? hedefliyor. Filmin ad?nda da siyasilere bir g?nderme var. Zira aslanlarla (lions) sava?a giden ABD askerleri, kuzularla (lambs) da hayatlar?nda hi? sava? meydan?nda bulunmamalar?na ra?men ?lkenin siyasetini belirleyen politikac?lar simgeleniyor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net