Nicole Kidman, korku filminde oynayacak

Avustralyal? oyuncu Nicole Kidman bir korku filminde oynayacak.


Avustralyal? oyuncu Nicole Kidman bir korku filminde oynayacak. Kidman, film ba??na ortalama olarak ald??? 17 milyon dolarla, Hollywood?un en ?ok kazanan kad?n oyuncusu olma ?zelli?ini ta??yor. Variety gazetesindeki habere g?re, Kolombiya?da daha ?nce ?ekilen ?Al final del espectro? filminin Universal St?dyolar? i?in ?ekilecek versiyonunda ba? rol? 40 ya??ndaki Kidman??n oynayaca?? ve filmin, ilk filmi ?eken Juan Felipo Orozco taraf?ndan ?ekilece?i belirtildi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net