10 Ağustos 2007 00:00

DTP Meclis Grubu y?neticileri belli oldu

DTP Meclis Grubu y?netim organlar? belirlendi. Genel merkezde yap?lan toplant?da grup ba?kanl???na Mardin Milletvekili Ahmet T?rk, ba?kan vekilliklerine ise Diyarbak?r Milletvekili Selahattin Demirta? ile Van Milletvekili Fatma Kurtulan se?ildi.

Paylaş

DTP Meclis Grubu y?netim organlar? belirlendi. Genel merkezde yap?lan toplant?da grup ba?kanl???na Mardin Milletvekili Ahmet T?rk, ba?kan vekilliklerine ise Diyarbak?r Milletvekili Selahattin Demirta? ile Van Milletvekili Fatma Kurtulan se?ildi.
Toplant? sonras?nda bir a??klama yapan Ahmet T?rk, ??nan?yorum ki grubumuz, T?rkiye?de demokrasinin kal?c? hale gelmesi, demokratik bar????l bir s?recin geli?mesi i?in 2007 y?l?ndaki parlamento ?al??malar?nda bar??a, diyaloga katk? sunacak bir tav?rla ?al??acakt?r? dedi. T?rk, ??yle konu?tu: ?Karde?le?meyi sa?layarak i? dinamikleri harekete ge?irerek sivil demokratik y?ntemlere kafa yorarak sonu? alaca??m?za inan?yoruz. Bizim ama?lad???m?z, ger?ekten demokratik bir cumhuriyetin olu?mas?d?r. ?nemli olan farkl?l?klar? bir zenginlik olarak g?reren, bilen bir yakla??m i?inde olmam?zd?r. Beklentimiz di?er partilerin de bu farkl?l?klar? bir zenginlik olarak g?rerek, halk?n taleplerini sivil demokratik y?ntemlerle yorumlayarak ??zmeye ?al??mas?d?r.? T?rk, konu?mas? s?ras?nda ?Elimizde silah yok? diyerek MHP lideri Bah?eli?ye de yan?t verdi. DTP?nin Meclis?teki Grup Y?netim Kurulu ?u isimlerden olu?uyor: Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Sevahir Bay?nd?r, G?lten K??anak, Pervin Buldan, ?erafettin Halis, M. Nezir Karaba?, Bengi Y?ld?z, Hasip Kaplan, ?brahim Binici.
Grup Denetim Kurulu ?yeleri; Aysel Tu?luk, Ak?n Birdal.
Grup Disiplin Kurulu ?yeleri; Osman ?z?elik, ?zdal ??er, S?rr? Sak?k, Emine Ayna, Nuri Yaman. (Ankara/D?HA)
ÖNCEKİ HABER

Meclis?in yeni ba?kan? Toptan

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa