?Asker annesiyle ayn? ac?lar? ?ekiyoruz?

Tunceli?de 31 Temmuz?da ba?lat?lan ve 3 g?n s?ren operasyon s?ras?nda ??kan ?at??mada ya?am?n? yitiren 1981 Y?ksekova do?umlu Hatice Kapar??n cenazesi ailesi taraf?ndan d?n Tunceli?den al?nd?.


Tunceli?de 31 Temmuz?da ba?lat?lan ve 3 g?n s?ren operasyon s?ras?nda ??kan ?at??mada ya?am?n? yitiren 1981 Y?ksekova do?umlu Hatice Kapar??n cenazesi ailesi taraf?ndan d?n Tunceli?den al?nd?. Hakkari?nin Y?ksekova il?esine getirilen cenaze, Kapar??n do?um yeri olan Dilimli k?y?nde topra?a verildi. Defin i?lemlerinden sonra Kapar ailesinin ba?sa?l??? dileklerini kabul ettikleri taziye ?ad?r?na gidildi.
?ad?rda konu?ma yapan Y?ksekova Belediye Enc?meni ?akir Y?ld?z, Kapar i?in cenaze t?reni yapmak istediklerini, ancak yetkililerin bunu engelledi?ini s?yledi. Kapar??n annesi Mahsime Kapar ise ?Ben halklar?n bar???n? istiyorum. Ate? d??t??? yeri yakar, biliyorum. Televizyonlarda d?n izledi?imiz, ?len ?a?lar Canbaz isimli ?ste?menin annesi ne kadar ac? ?ekiyorsa, ben de ?u anda ayn? ac?y? ?ekiyorum. Biz a?lad?k, ba?ka anneler a?lamas?n? diye konu?tu. (Hakkari/D?HA)
www.evrensel.net