Ankara suyuna kavu?acak

Demetevler semtinde Ankara Su ve Kanalizasyon ?daresine (ASK?) ait ana su borular?ndan birinin patlamas? sonucu 3 g?nd?r su alamayan Ba?kentte, aboneler yeniden su almaya ba?layacak.


Demetevler semtinde Ankara Su ve Kanalizasyon ?daresine (ASK?) ait ana su borular?ndan birinin patlamas? sonucu 3 g?nd?r su alamayan Ba?kentte, aboneler yeniden su almaya ba?layacak.
Ankara B?y?k?ehir Belediyesi Bas?n Merkezi?nden yap?lan yaz?l? a??klamada, ASK? yetkililerinin ana borularda meydana gelen patlamalar sonucunda kesilen suyun d?n sabah saatlerinden itibaren barajlardan ?vedik Ar?tma Tesisleri?ne pompalanmaya ba?land???n? bildirdikleri belirtildi.
Yetkililerin, ar?tma tesislerine d?n saat 15.00 civar?nda ula?an suyun burada ar?t?ld?ktan sonra ?ebekeye verilece?ini ifade ettikleri kaydedilen a??klamada, ?ebekenin tamamen bo? olmas? nedeniyle y?ksek kotlara suyun 24 ile 36 saat aras?nda ula?abilece?i kaydedildi. Su kesintisi konusunda yeni bir karar al?nana kadar Ankara?ya kesintisiz su verilecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net