10 Ağustos 2007 00:00

G?NCEL

D?nyan?n ba?ka bir ?lkesinde susuzluktan k?r?lan bir ba?kent var m?d?r acaba?Ramazanlarda ?ad?r a?maktan ba?ka bir marifetleri olmayan AKP?li belediye ba?kanlar? en sonunda insanlar? bir avu? suya da muhta? etti.

Paylaş

D?nyan?n ba?ka bir ?lkesinde susuzluktan k?r?lan bir ba?kent var m?d?r acaba?
Ramazanlarda ?ad?r a?maktan ba?ka bir marifetleri olmayan AKP?li belediye ba?kanlar? en sonunda insanlar? bir avu? suya da muhta? etti.
Demek ki, baraj yapmak, su ka?a??n? ?nlemek, ?evre akarsulardan yararlanmak gibi i?lerde her sene de?i?tirdikleri kald?r?m ta?lar? ihalelerinde oldu?u gibi ?evrelerine rant aktaram?yorlar.
Susuzlu?u Allah?a havale ettiler. Su sorununu Allah ??zecekse, senin belediye ba?kanl???nda i?in ne!
??z?m olarak ba?kenti bo?altmay? ?neriyor belediye ba?kan?. Yunan toplar?n?n sesleri Meclis?ten duyulurken bile Ba?kent?i terk etmedik diye ?v?nenler, ?ama, susuzluktan terk etmek zorunda kald?k? diyecekler herhalde ileriki tarihlerde.
Halka, Ba?kent?i terk edin, ailelerinizin yan?na gidin diyece?ine, sen Ba?kent?i terk et. Sorunu ??zemiyorsun madem. En az?ndan ??z?m ?n?nde engel olu?turma.?ehircilik plan demektir.
Bir belediye ba?kan?, ya da y?netimi, ?ncelikle kentin gelece?ini planlamakla y?k?ml?d?r.
Be? sene, on sene sonra kentin n?fusu ne kadar olacak? Bu n?fus, ne kadar elektri?e, suya, yak?ta ihtiya? duyacak? Bunlar? hesaplaman laz?m.
Senin gibiler pek ilgilenmez ama, bilim ?ok geli?ti. Art?k ?ok ?nceden kurakl??? saptayabiliyorlar, meteoroloji ya????n g?nler ?ncesi saatini bile yakla??k olarak s?yl?yor.
Art?k, seyyar sat?c?lar bile meteorolojiyi dinleyip i?ine ?yle ??k?yorken, sen radyo bile dinlemiyorsun anla??lan.
Bas?n, siz AKP?li belediyeleri bir yere kadar koruyabilir. Se?im ?ncesi, rezaleti gizleyebilir oy kaybetmemeniz i?in. Ama, ?e?meden de su ak?tamaz. ?e?meler kurudu?unda sizi bas?n bile kurtaramaz.
?n?m?zdeki yerel se?imlerde halk size tekmeyi basmay? bilir. Ama, insanlara bir sene daha eziyet etmeyin. Se?imleri beklemeden gidin.
Ankara ve ?stanbul Belediye ba?kanlar? ba?ta olmak ?zere, beceriksiz ve sorumsuz belediye ba?kanlar? istifa edin.
Kamil Tekin S?rek
ÖNCEKİ HABER

Susuzlu?un sorumlusu kim? - 2

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa