11 Ağustos 2007 00:00

Kolombiya ?dmanyurdu Uruguay G?c??ne kar??!

?zmir?de Buca Gen??in futbol okullar?nda yer alan ??renciler, ?Kolombiya ?dmanyurdu?, ?Uruguay G?c?? gibi ilgin? isimler koyduklar? tak?mlar?yla, Futbol Federasyonu?nun destekledi?i Grassroots (K?k ya da temel futbol) Projesi ?er?evesinde d?zenlenen futbol ?enli?inde m?cadele verecek.

Paylaş

?zmir?de Buca Gen??in futbol okullar?nda yer alan ??renciler, ?Kolombiya ?dmanyurdu?, ?Uruguay G?c?? gibi ilgin? isimler koyduklar? tak?mlar?yla, Futbol Federasyonu?nun destekledi?i Grassroots (K?k ya da temel futbol) Projesi ?er?evesinde d?zenlenen futbol ?enli?inde m?cadele verecek.
Buca Gen? Futbol Okulu Teknik Direkt?r? Hasan Y?ksel, ya?lar? 8-16 aras?ndaki 900?e yak?n ?ocu?un, bu organizasyonda yar??aca??n? s?yledi.
Bucaspor Cemil ?eboy ?ZVAK Tesisleri?ndeki turnuvan?n 20 g?n boyunca devam edece?ini, ya? kategorilerine g?re olu?turulan tak?mlar?n, bu s?re?te sportmence yar??man?n heyecan?n? tan?yaca??n? anlatan Y?ksel, ?u bilgileri verdi:
?Tak?mlar olu?turulurken isimleri ?ocuklar?n koymas?n? istedik. Ortaya Bambamlar, Kopiller, Z?pz?plar, Uruguay G?c?, Kolombiya ?dmanyurdu, Arjantin Gen?lerbirli?i gibi birbirinden ilgin? ve yarat?c? tak?m isimleri ??kt?. Burada amac?m?z fair play ruhunu, centilmence yar??man?n, spor yapman?n heyecan?n? ?ocuklar?m?za vermek.?
?enlik ruhuna uygun
Y?ksel, Grassroots Projesi kapsam?ndaki turnuvan?n bir ?enlik havas? i?inde ge?ece?ini, 29 A?ustos?taki finalin de bu ?enlik ruhuna uygun olaca??n? kaydederek, ??yle devam etti: ?Turnuvan?n finali herkesin rahat?a izleyebilmesi amac?yla Buca Stad??nda yap?lacak; yetenekleriyle dikkat ?eken oyuncular, ?zel g?steri yapacak. Bayan tak?m?n?n, ?e?itli turnuvalarda dereceye giren tak?mlar?m?z?n g?sterileri olacak. Dereceye girenlere ?d?lleri verilecek ve sertifikalar? da??t?lacak.? (SPOR SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Anderlecht futbolcular? Fenerbah?e?den korkmuyor

SONRAKİ HABER

Öldürdüğü kadını 'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit etmiş

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa