Kurakl?k nedeniyle antrenman yapamayan sutopu tak?m? turnuvada ikinci oldu

Hatay??n tek sutopu tak?m? Reyhanl?spor?un, Yeni?ehir G?l??nde su seviyesinin antrenman yapamayacak seviyeye d??mesi nedeniyle, yeterli haz?rl?k yapamadan kat?ld??? turnuvada ikinci olmas?, il?ede sevin?le kar??land?.


Hatay??n tek sutopu tak?m? Reyhanl?spor?un, Yeni?ehir G?l??nde su seviyesinin antrenman yapamayacak seviyeye d??mesi nedeniyle, yeterli haz?rl?k yapamadan kat?ld??? turnuvada ikinci olmas?, il?ede sevin?le kar??land?.
Reyhanl? ?l?e Spor M?d?r? Orhan Turan, Gaziantep?te 3 g?n s?ren ve 6 tak?m?n kat?ld??? B?y?k Erkekler Sutopu ?ampiyonas??nda tek yenilgiyi Bursa tak?m?ndan ald?klar?n?, 4 galibiyet ile turnuvada ikinci olarak ?nemli ba?ar? elde ettiklerini s?yledi.
Reyhanl?spor Kul?b? Sutopu Tak?m? Antren?r? Abdullah D?ner de k?s?tl? olanaklara ra?men elde edilen ba?ar?n?n ?ok anlaml? oldu?unu belirterek ??yle konu?tu: ??l?emizde y?zme havuzu yok. ?al??malar?m?z? Yeni?ehir G?l??nde yap?yorduk. Ancak kurakl?ktan dolay? g?lde su seviyesi, antrenman yapmam?z? imkans?z k?lacak seviyeye d??t?. Bu nedenle Gaziantep?te yap?lan turnuvaya iyi haz?rlanamadan gittik. Buna ra?men, tak?m?m?z turnuvada ikinci oldu.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net