CHP Meclis y?neticileri belirlendi

CHP, Meclis?teki y?neticilerini belirledi. TBMM Ba?kanvekilli?ine CHP ?zmir Milletvekili G?ldal Mumcu se?ildi. Meclis ?dari Amiri ise ?anakkale Milletvekili Ahmet K???k oldu.


CHP, Meclis?teki y?neticilerini belirledi. TBMM Ba?kanvekilli?ine CHP ?zmir Milletvekili G?ldal Mumcu se?ildi. Meclis ?dari Amiri ise ?anakkale Milletvekili Ahmet K???k oldu.
CHP Meclis Grubu Genel Ba?kan Deniz Baykal ba?kanl???ndan topland?. Bas?na kapal? yap?lan toplant?da, Meclis?teki CHP y?netimi i?in se?imler yap?ld?.
?zmir Milletvekili G?ldal Mumcu, yap?lan se?imlerde, 95 oyla TBMM Ba?kanvekili se?ildi.
Meclis ?dari Amirli?i i?in ?anakkale Milletvekili Ahmet K???k ve Manisa Milletvekili Erdo?an Yeten? yar??t?. Se?imde 50 oy alan K???k, Meclis ?dari Amiri oldu. ?nceki d?nemlerde bu g?revi y?r?ten ancak, Genel Ba?kan Deniz Baykal??n destek vermedi?i ??renilen Erdo?an Yeten? ise 33 oyda kald?. Yeten??in se?ilememesinde Manisa Milletvekili ?ahin Meng??n?n de muhalefetinin etkili oldu?u belirtildi. CHP Bilecik Milletvekili Ya?ar T?z?n de, 66 oyla katip ?yeli?e se?ildi.
CHP Grup Ba?kanvekilleri g?revine ise ?stanbul Milletvekili Kemal K?l??daro?lu ve ?zmir milletvekili Kemal Anadol se?ildi. K?l??daro?lu ve Anadol se?imlere kat?lan 95 ?yenin tam oyunu ald?.(Ankara/ANKA)
www.evrensel.net