11 Ağustos 2007 00:00

Selim Sadak?a iki soru?turma

?dil Cumhuriyet Ba?savc?l???, DEP eski Milletvekili ve DTP MYK ?yesi Selim Sadak hakk?nda iki ayr? soru?turma ba?latt?.

Paylaş

?dil Cumhuriyet Ba?savc?l???, DEP eski Milletvekili ve DTP MYK ?yesi Selim Sadak hakk?nda iki ayr? soru?turma ba?latt?. Savc?l?k, DTP Milletvekili Sevahir Bay?nd?r??n se?im ?al??malar? s?ras?nda Sadak??n yapt??? K?rt?e konu?mas?yla ?Siyasi Partiler Yasas??na muhalefet etti?i ve ya?am?n? yitiren HPG?li Rojda Nas??n taziyesinde yapt??? K?rt?e konu?mayla ?su? ve su?luyu ?vd???? iddialar?yla soru?turma ba?latt?. Soru?turmalar kapsam?nda savc?l?kta ifade veren Sadak, ??nsanlar?n kendi dilinden konu?mas? kadar do?al bir ?ey yoktur? dedi. Ya?am?n? yitiren bir insan?n cenazesine giderek konu?tu?u i?in de ayr?ca soru?turmaya maruz kalmas?n?n ?z?c? oldu?unu dile getiren Sadak, ?Bir tarafta insanlar?n ya?am?n? yitirmesi ve bir tarafta bunlar? dile getiren insanlar?n b?yle durumlara maruz kalmas? ?lkenin prestijine zarar vermektedir? diye konu?tu. (??rnak/D?HA)
ÖNCEKİ HABER

?ld?ren g?venlik!

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa