11 Ağustos 2007 00:00

Hrant Dink Vakf? kuruldu

Silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybeden Hrant Dink ad?na bir vak?f kuruldu. Vak?f kurucular? olarak Hrant Dink?in e?i Rakel Dink?in yan? s?ra Zabel Dink, Haykano? Dink, Hasrof Dink, Yervant Dink, Arat Dink, Delal Dink bulunuyor.

Paylaş

Silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybeden Hrant Dink ad?na bir vak?f kuruldu. Vak?f kurucular? olarak Hrant Dink?in e?i Rakel Dink?in yan? s?ra Zabel Dink, Haykano? Dink, Hasrof Dink, Yervant Dink, Arat Dink, Delal Dink bulunuyor. Vakf?n malvarl??? 100 bin YTL olarak belirlendi.
19 Ocak 2007 tarihinde, genel yay?n y?netmeni oldu?u Agos gazetesinin bulundu?u binan?n ?n?nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybeden Hrant Dink ad?na kurulan vakf?n amac?, toplumda ekonomik, sosyal ve k?lt?rel olarak g?venli ve sa?l?kl? bir ortam?n, tarih ve demokratik yurtta?l?k bilincine sahip, k?lt?rel ?e?itlili?e ve farkl?l?klara sayg?l? bireylerin geli?mesine katk?da bulunmak olarak ifade edildi. Vakf?n merkezi ?stanbul?da olacak. Vakf?n kurulu?una ili?kin karar bug?nk? Resmi Gazete?de yay?nland?. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

G?NL?K

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa