Fenerbah?e kay?p Zico ?a?k?n!

Son ?ampiyon Fenerbah?e, sezonun a??l?? ma??nda ligin yeni tak?m? ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor?a 2-0 yenildi. ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin golleri, 19. dakikada Kerim, 27. dakikada ise Murat Ocak?tan geldi


Son ?ampiyon Fenerbah?e, sezonun a??l?? ma??nda ligin yeni tak?m? ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor?a 2-0 yenildi. ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin golleri, 19. dakikada Kerim, 27. dakikada ise Murat Ocak?tan geldi.
Ma??n ard?ndan a??klama yapan Fenerbah?e Teknik Direkt?r? Zico, ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi kar??s?nda k?t? bir futbolla yenildiklerini ifade ederek, ?Ruhumuzu sahaya yans?tamad?k. K?t? oynayarak k?t? bir yenilgi ald?k? dedi.
Sezona k?t? bir ba?lang?? yapt?klar?n? belirten Zico ?Bu k?t? ba?lang?? yenilgiden dolay? de?il, ortaya koydu?umuz futboldan dolay?d?r. Ma?a 3 puan almak i?in ??kmam???z da yaln?zca ?n?m?zde 1 ma? varm?? ve bu ma?? bitirmek i?in ??km???z gibi bir g?r?nt?m?z vard?? diye konu?tu.
Zico, sakatl??? nedeniyle oynamayan Alex ile hen?z haz?r olmad??? i?in forma giymeyen Lugano?nun, RSC Anderlecht ile 15 A?ustos ?ar?amba g?n? yap?lacak Avrupa ?ampiyonlar Ligi 3. ?n eleme turu ilk ma??nda forma giyebileceklerini s?yledi.
Alex?in ?u anda a?r?s? olmad???n? kaydeden Brezilyal? ?al??t?r?c?, ?Alex?in yaln?zca testlerinde bir sakatl??? oldu?u saptand?. Bu t?r ufak ?eylerde dikkatli olmak gerekiyor. ??nk? ufak deyip ge?ti?iniz zaman ve futbolcu ?st?ne ma? oynad??? zaman bir bi?imde bu sakatl?k b?y?yebiliyor. Alex, yar?ndan itibaren sahada ?al??malara ba?l?yor. Umuyorum ki Alex olsun, Lugano olsun ?ar?amba g?nk? ma?ta forma giyebilirler? dedi.
Anderlecht ma??
Zico, bir gazetecinin ??ar?amba g?n?ne dek bu tak?m toparlanabilir mi?? bi?imindeki sorusunu ise ??yle yan?tlad?: ?Bunun ?rneklerini vermi?tik. Fenerbah?e, zor anlarda k?t? oynad???m?z ve herkesin umutsuz oldu?u anlarda zorlu ma?lardan ba?ar?yla ??km??t?r. Fenerbah?e?deki her futbolcu kalitelidir. Elbette daha iyi olaca??z. Yaln?zca bundan sonra yar???? ruhumuzu geri getirmemiz gerekiyor. ??nk? bug?n bizde o ruh yoktu. Futbolcular?ma inan?yorum. Ben biliyorum ki ?ar?amba g?n? sahaya ??kacak tak?m, bundan ?ok daha farkl? olacakt?r.?
Zico, Fenerbah?e?den kiral?k olarak ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?ne gelen Kerim?in, sar?-lacivertli tak?mda sakatl??? nedeniyle bir?ok idmana ??kmazken, 1 hafta i?inde rakiplerinde g?sterdi?i performans?n kendisini ?a??rtt???n? bildirdi. (SPOR SERV?S?)
Kim ne dedi?
Mehmet Demirkol (Milliyet): Fenerbah?e asl?nda ge?en y?llarda da b?yle oyun giri?leri ya?am??, b?yle kabuslara kap?lm??t?. Ancak b?yle zamanlarda mutlaka bir isyankar ??kar, bir depar bir ?ut vs. bir ?eyle tak?m? ate?ler uyand?r?rd?. D?n ne kul?bede ne sahada b?yle bir isyank?r vard?.
R?dvan Dilmen (Milliyet): ?ok uzun y?llard?r ma? seyrederim. En ?ok izledi?im tak?m da Fenerbah?e?dir. Ama ben hayat?mda b?yle bir rezalet g?rmedim. Futbolda ma?lubiyet her zaman var. ?stanbul Belediye?nin m?cadelesine, oynad??? oyuna tabii ki sayg? duymak laz?m ama d?nk? Fenerbah?e tak?m? rezil ?tesiydi.
Erman Toro?lu (H?rriyet): ?yle bir ma? ki, sabaha kadar oynansa bu B?y?k?ehir, bu Fenerbah?e?yi yener. Asl?nda sonu? F.Bah?e i?in ?ok s?rpriz de?il. Fenerbah?e, ge?en sene de b?yle ma?lar? ?ok oynad?. Ama onlarda bir y?netim kurulu var. ?imdi yar?n g?ndemi de?i?tirmek i?in bu ma?lubiyeti Futbol Federasyonu?na y?karlar.
?mer ?r?nd?l (Sabah): D?nyada hi?bir teknik direkt?r Kezman kadar k?t? oynayan bir oyuncuyu 90 dakika sahada tutmaz. Bu ma? Fenerbah?e?nin ne kadar b?y?k s?k?nt?lar ya?ayaca??n?n ?ok erken g?stergesi oldu. Abdullah Avc? ve oyuncular?n? tebrik etmemek de m?mk?n de?il. Netice bir tarafa lige yeni ??km?? yeni bir kadro olu?turan bir tak?m?n bu kadar organize olmas? inan?l?r gibi de?il.
www.evrensel.net