22 f?nd?k i??isi yaraland?

K?r?kkale-Kayseri karayolunun Hasandede beldesinde meydana gelen trafik kazas?nda, 22 ki?i yaraland?.


K?r?kkale-Kayseri karayolunun Hasandede beldesinde meydana gelen trafik kazas?nda, 22 ki?i yaraland?. Diyarbak?r??n Ergani il?esinden, Adapazar??na f?nd?k i??ilerini g?t?ren Ramazan Toka?n?n kulland??? minib?s, Hasandede rampas?ndan a?a?? inerken devrildi.
Kazada, ara? s?r?c?s? Toka ile minib?steki yolcular?n tamam? yaraland?. Yaral?lar, olay yerine gelen ambulanslarla K?r?kkale Y?ksek ?htisas ve Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?. Yaral?lar?n 2?sinin durumunun ciddi oldu?u bildirilirken, di?erleri ise tedavileri yap?larak kald?r?ld?klar? hastanelerde m??ahede alt?na al?nd?.
Yaral?lardan Azime ?zci, ??of?r uyukluyordu, ?dural?m, gitmeyelim? dedik, ama bizi dinlemedi, yola devam etti? dedi.
S?r?c? Ramazan Toka ise minib?s?n bagaj?n?n f?rlad???n? o y?zden kontrol?n? kaybederek kazay? yapt???n? belirterek yolcular?n su?lamalar?n? kabul etmedi. Toka, yolcular?n e?yalar?n?n ?ok olmas?ndan dolay? bagaj?n yerinden f?rlad???n?, ayr?ca yolcu say?s?n?n da ?ok fazla oldu?unu s?yledi. Hafif yaral? olan minib?s s?r?c?s? Toka, jandarma taraf?ndan g?zetim alt?na al?nd?. (HABER MERKEZ?)
DTP?den ba?sa?l??? ziyareti

DTP Ad?yaman ?l ve Kahta, Samsat il?e y?neticileri, f?nd?k toplamak i?in Giresun?a giderken Sivas??n Kangal il?esinde kaza ge?iren f?nd?k i??ilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
DTP Ad?yaman ?l Ba?kan? Mella ?ahin?in de aralar?nda bulundu?u bir grup partili, hayat?n? kaybeden mevsimlik i??ilerin ailelerini ziyaret etti. ?lk olarak Kahta?daki aileleri ziyaret eden grup, daha sonra k?ylerdeki ailelere ba?sa?l??? dile?inde bulundu. DTP Kahta ?l?e Ba?kan? M. Emin Uslu, kazan?n basit bir olay olmad???na vurgu yaparak, ?Bu kazan?n temel nedeni i?sizlik ve ekonomik sorundur. Devlet gerekli yat?r?mlar? yapmad?. Bu kazalar?n ?n?n? alman?n temel yolu bat?ya do?ru giden i??ileri istihdam edebilmektir? diye konu?tu. (Ad?yaman/D?HA)
www.evrensel.net