Fotoğraf: Evrensel

New York?ta ?Debka? pani?i

?srail istihbarat?n?n gayriresmi haber sitesi Debka, ABD?nin New York kentinde radyoaktif maddeyle bir ?ter?r? sald?r?s? olaca??n? iddia etti. Haber ?zerine New York polisi alarma ge?ti


?srail istihbarat?n?n gayriresmi haber sitesi Debka, ABD?nin New York kentinde radyoaktif maddeyle bir ?ter?r? sald?r?s? olaca??n? iddia etti. Haber ?zerine New York polisi alarma ge?ti.
Sansasyonel haberleriyle bilinen ?srailli site ge?en aylarda da, T?rkiye askerlerinin, Kuzey Irak?a girdi?ini iddia ederek panik yaratm??t?. Daha sonra AP?nin de servise sundu?u haber, ABD, Ba?dat ve Ankara taraf?ndan yalanlanm??t?.
Tehdit yok ama...
?srailli sitenin, ?El Kaide?nin radyoaktif kamyonlu yeni tehdidi, New York, Los Angeles ve Miami?yi hedef alabilir? haberi ?zerine New York?un merkezi Manhattan adas?nda polis yollarda barikatlar kurarak kamyonlar? aramaya ba?lad?.
Yetkililer, ?somut bir tehdit ya da bilgi olmad???n?? belirtmesine ra?men New York?un ?e?itli noktalar?na daha fazla radyasyon ?l??m cihaz? kondu, sudan ve havadan tarama ?al??malar? art?r?ld?.
Kentteki bunca heng?meye ra?men ter?r alarm?n?n derecesi ise y?kseltilmedi.ABD i? g?venlik bakanl??? ve FBI ise belirgin bir ?ter?r tehdidi? olmad???n? kabul etti. New York Belediye Ba?kan? Michael Bloomberg de, ?Ola?and??? bir ?ey yok. New York polisi her g?n buna benzer ?nlemler al?yor? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net