?G?venlik? ma?durlar? ?HD?den yard?m istedi

Siirt?in Pervari ?l?esi?ndeki ??zel g?venlikli b?lge? uygulamas? nedeniyle hastaneye gidemedi?i i?in ya?am?n? yitiren bebek ile ilgili jandarma komutan? hakk?nda su? duyurusunda bulunmaya giderken g?zalt?na al?nan 17 k?yl?, ?HD Siirt ?ubesi?ne ba?vurdu. K?yl?ler yard?m istedi.


Siirt?in Pervari ?l?esi?ndeki ??zel g?venlikli b?lge? uygulamas? nedeniyle hastaneye gidemedi?i i?in ya?am?n? yitiren bebek ile ilgili jandarma komutan? hakk?nda su? duyurusunda bulunmaya giderken g?zalt?na al?nan 17 k?yl?, ?HD Siirt ?ubesi?ne ba?vurdu. K?yl?ler yard?m istedi.
Pervari ?l?e Jandarma Komutanl??? taraf?ndan yasaklanan ve ??zel g?venlik b?lgesi? ilan edilen Pervari?ye ba?l? ?em? Kar? yaylas?n?n yolunun a??lmas? i?in komutanl??a giden Batuya A?ireti?ne mensup 17 k?yl?, Jandarma Komutan? taraf?ndan tehdit ve hakatere maruz kald?klar?n? ileri s?rd?ler. ?nceki g?n 6 ayl?k bir bebe?i hastaneye yeti?tirmeye ?al???rken, bebe?in yolda ?lmesi ?zerine karakol komutan? hakk?nda savc?l??a su? duyurusunda bulunmak i?in Pervari?ye giden k?yl?ler, yolda askerler taraf?ndan g?zalt?na al?nm?? ve bir gece g?zalt?nda tutulmu?tu. Serbest b?rak?lan k?yl?ler, d?n ?HD Siirt ?ubesi?ne ba?vurarak, hukuki yard?m talebinde bulundu. K?yl?ler kendilerine y?nelik uygulamalar?n son bulmas?n? isteyerek, yasaklanan b?lgelerin yolunun tekrardan a??lmas?n? istedi. (Siirt/D?HA)
www.evrensel.net