T?rkiye?nin dumanl? ger?e?i

Her y?l 100 milyon kilogram t?t?n?n t?ketildi?i T?rkiye'de 30 milyon ki?i hayatan? sigaraya i?icisi.


Her y?l 100 milyon kilogram t?t?n?n t?ketildi?i T?rkiye'de 30 milyon ki?i hayatan? sigaraya i?icisi. Sigarayla tan??ma ya??n?n 10'a kadar d??t???n? belirten Sigarayla Sava?anlar Vakf?'na kayyum olarak atanan Necmettin G?ng?r'?n verdi?i bilgilere T?rkiye'nin sigara ile ilgili ger?ekleri ??yle:
Her y?l yakla??k 4 bin ki?i, e?inin sigara tiryakisi olmas? nedeniyle pasif i?icilik sonucu hayat?n? kaybediyor.
Sigara kurbanlar?n?n y?zde 90'? 20 ya??ndan ?nce ba??ml? oluyor, uyu?turucu kurbanlar?n?n ise y?zde 99'u ?nce sigarayla ba?l?yor.
T?rkiye'de 30 milyon ki?i sigara i?iyor, her y?l 11-19 ya?lar? aras?nda 600 bin ?ocuk ve gencin sigaraya ba?l?yor.
Her y?l 4 bin civar?nda ki?i, e?inin sigara i?mesi nedeniyle pasif i?icilik sonucu hayat?n? kaybediyor.
Yine her y?l yakla??k 4 bin 500 ?al??an, mesai arkada?lar?n?n sigara tiryakili?i nedeniyle ?l?yor. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net