Sendikala?ma haberine bile tahamm?lleri yok

Sabah Gazetesi ve ATV?de bir s?redir devam eden ?sendikala?ma m?cadelesi?ni sayfalar?na ta??yan Ger?ek G?ndem, S?perpoligon, Haberciler ve ?eliknet adl? internet sitelerine Sabah Gazetesi ?nsan Kaynaklar? taraf?ndan dava a??ld?.


Sabah Gazetesi ve ATV?de bir s?redir devam eden ?sendikala?ma m?cadelesi?ni sayfalar?na ta??yan Ger?ek G?ndem, S?perpoligon, Haberciler ve ?eliknet adl? internet sitelerine Sabah Gazetesi ?nsan Kaynaklar? taraf?ndan dava a??ld?. ?a?da? Gazeteciler Derne?i?nin bas?n a??klamas?nda Genel Ba?kan Ahmet Abakay ?Sabah Gazetesi ve ATV dahil ?lkemizdeki hemen t?m gazete ve televizyorlarda, gazetecilerin sendikadan uzak durmas? i?in ?ok ciddi tehditlerin, bask?lar?n oldu?u ?herkesin bildi?i bir s?r? olmas?na kar??n, bunu haber yapanlar hakk?nda dava a??lmas? bas?n sekt?r?m?z?n ilkel y?z?n? bu olayla bir kez daha ortaya koymaktad?r.? dedi.
www.evrensel.net