Dikili kamp? i?in standlar a??l?d?

?Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k? Dikili gen?lik kamp? i?in gen?ler standlar a??yor.


?Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k? Dikili gen?lik kamp? i?in gen?ler standlar a??yor.
Kayseri?de de Sivas caddesinde kamp tan?t?m stand? a?an gen?ler, gitarlar?yla m?zik yaparak, el ilanlar? da??tarak, Kayserili gen?leri kampa davet ediyorlar. Gen?ler ekipler halinde sendikalar?, dernekleri ve esnaf? gezerek destek, eczanelerden ise kampta kullan?labilecek ila? talep ediyor. Sokak ressam? Uygur Orhan ise kamp stand?n?n hemen yan?nda karakalem portre ?izip, kampa kat?lmak isteyen gen?lerin yol ?cretlerine katk?da bulunuyor. Orhan, kamp?n yozla?t?r?lmaya ?al???lan gen?li?in umutlar?n? tazeleyece?ini d???nd??? i?in, kat?lmak isteyen ama maddi ko?ullar? elveri?li olmayan i??i ?ocuklar?na katk?da bulunmak i?in ?abalad???n? s?yl?yor.
Kocaeli?de Sanat soka??nda a??lan standda ?nceki kamplar?n foto?raflar? sergileniyor ve gen?lere kamp anlat?l?yor. Stand a??l???nda a??klama yapan Ebru Simeklio?lu, ?Y?llard?r k?lt?r ve sanattan d??lanan, en fazla bir seyirci konumuna gelebilen gen?ler; m?zik, tiyatro, halkoyunlar?, drama, foto?raf, resim, dans, heykel, sinema, gazetecilik at?lyelerinde y?zlerce gen?le birlikte ?retip, ?rettiklerini sergileyebilecek. Futbol, voleybol, satran?, bilardo turnuvalar?yla do?a ve sporun birle?ti?i bir 10 g?n ya?anacak? dedi. 3 g?n a??k kalacak standda kukla g?sterisi yap?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net