Sergen Yal??n sahalara d?n?yor

TFF 1. Lig tak?mlar?ndan Eski?ehir-spor?un Kul?p Ba?kan? Nebi Hatipo?lu, kamptaki performans eksiklikleri nedeniyle kadro d??? b?rak?lan Sergen Yal??n ve kaleci Cenk?in 20 A?ustos?ta tak?mla birlikte ?al??malara ba?layaca??n? s?yledi.


TFF 1. Lig tak?mlar?ndan Eski?ehir-spor?un Kul?p Ba?kan? Nebi Hatipo?lu, kamptaki performans eksiklikleri nedeniyle kadro d??? b?rak?lan Sergen Yal??n ve kaleci Cenk?in 20 A?ustos?ta tak?mla birlikte ?al??malara ba?layaca??n? s?yledi.
Hatipo?lu yapt??? a??klamada, yeni sezon haz?rl?klar?n? s?rd?ren Eski?ehir-spor?un Nev?ehir?de kampta bulundu?unu belirterek, kamp?n tak?m i?in verimli ge?ti?ini kaydetti. Eski?ehirspor?un 20 A?ustos?ta lig haz?rl?klar? i?in Eski?ehir?de top ba?? yapaca??n? ifade eden Hatipo?lu, ?Kamp s?ras?nda Sergen ve kaleci Cenk?e para cezas? verilmi?ti. Ard?ndan da Teknik Direkt?r Metin Diyadin taraf?ndan kadro d??? b?rak?ld?lar. Kamptaki performans eksiklikleri nedeniyle kadro d??? b?rak?lan Sergen ve kaleci Cenk 20 A?ustos?ta tak?mla birlikte ?al??malara ba?layacak. Diyadin ile ya?ad???m?z sorunlar? a?t?k. ?u anda hocam?z tak?m?n?n ba??nda. Nev?ehir Cup Turnuvas??nda ald???m?z sonu?lar da kimseyi yan?ltmas?n.
Ge?en y?l Davraz?da d?zenlenen turnuvada kupay? alm??t?k. Ancak, o y?l k?me d??mekten son anda kurtulduk? diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net