Hamas??n g?steri yasa?? infial yaratt?

Hamas, denetiminde tuttu?u Gazze ?eridi?nde polisten izin al?nmadan g?steri yap?lmas?n? yasaklad?.


Hamas, denetiminde tuttu?u Gazze ?eridi?nde polisten izin al?nmadan g?steri yap?lmas?n? yasaklad?.
Yasa??n ard?ndan protesto i?in sokaklara ??kan Filistinliler ise Hamas??n polisince copland?. G?steri yasa??n?n insan haklar? ihlali oldu?unu s?yleyen y?zlerce ki?i, yasa?a ra?men sokaklarda topland? ve yasa?a meydan okudu.
AFP, Hamas polisinin El Fetih, Filistin Demokratik Cephesi, Filistin Halk Kurtulu? Cephesi ve Halk Partisi ?yesi olan g?stericileri da??tmak i?in cop kulland???n? belirtti.
Birlik istiyoruz!
El Arabiya televizyonu da Hamas polisinin, televizyonun b?rosunda olaylara ili?kin video kay?tlar?na el koydu?unu duyurdu. G?sterinin, Hamas??n g?steri yasa?? ilan etmesinden yar?m saat kadar sonra ba?lad??? ve g?stericilerin, ?Hamas! Gazze?de olan bitenler kabul edilemez?, ?Hani g?venlik hani insan haklar??, ?Ey (Mahmud) Abbas, Ey (?smail) Haniye, halk?n birli?ini istiyoruz? sloganlar? att??? belirtildi.
Hamas??n karar?, bir El Fetih ?yesinin tutuklanmas?n? protesto i?in Gazze?de d?zenlenen ?? g?nl?k sa?l?k grevinin ard?ndan geldi. Gazze ?eridi?nin denetimini 15 Haziran?da ele ge?iren Hamas??n S?zc?s? Sab?r El Halife, g?venli?in devam? amac?yla ve genel yarar gere?i, polisten izin al?nmadan yap?lacak b?t?n g?sterileri yasaklama karar? al?nd???n? s?yledi.
?Bu ?nlem g?venli?i s?rd?rmeye y?neliktir ve silahlar?n ate?lenmeyece?inin bir teminat?d?r?? diyen s?zc?, ??zellikle de g?stericileri korumaya y?nelik? bir ?nlemin s?z konusu oldu?unu savundu. Hamas s?zc?su, g?sterileri yasaklaman?n gerginli?i t?rmand?rmak de?il, azaltmak amac? ta??d???n? s?zlerine ekledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net