Kabazl? k?yl?leri CHP?yi temizledi

Manisa?n?n Salihli il?esine ba?l? Kabazl? k?yl?leri CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n istifas?n? isterken, genel merkez binas?n?n ?n?n? deterjanl? suyla y?kad?.


Manisa?n?n Salihli il?esine ba?l? Kabazl? k?yl?leri CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n istifas?n? isterken, genel merkez binas?n?n ?n?n? deterjanl? suyla y?kad?.
Sabah saatlerinde bir otob?sle CHP Genel Merkezi?nin ?n?ne geldiler. Ellerinde, d?vizler, ?al? s?p?rgeleri, kovalar ve sepetlerle tek s?ra halinde y?r?yerek genel merkezin ?n?nde s?ralanan k?yl?ler, ?Baykal istifa, y?netim istifa?, ?Susma sustuk?a s?ra sana gelecek? sloganlar? att?. K?yl?ler, ellerindeki k?rm?z? renkli kartlar? da havaya kald?rd?. K?yl?ler daha sonra ta??d?klar? kovalar?n i?indeki deterjanl? sular? genel merkezin ?n?ne d?k?p, ellerindeki ?al? s?p?rgeleriyle partinin ?n?n? s?p?r?rlerken, ?CHP?deki y?netimi s?p?r?yoruz, ??p? s?p?r?yoruz? dediler.
K?yl?lerden Elif Erg?l, ?Bizler bir Alevi k?y? olan Kabazl??dan geliyoruz. CHP?li Salihli Belediyesi k?y?m?z? ??pl?k yapmak istiyor? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net