Susuzluk yol kapatt?rd?

Ankara?da Tuzlu?ay?r sakinleri, 10 g?n? a?an susuzluk sorununu Natoyolu Caddesi?ni bir s?re trafi?e kapatarak protesto etti.


Ankara?da Tuzlu?ay?r sakinleri, 10 g?n? a?an susuzluk sorununu Natoyolu Caddesi?ni bir s?re trafi?e kapatarak protesto etti.
Mamak il?esinin Ege, General Zeki Do?an ve Tuzlu?ay?r mahalleleri sakinleri, ?nceki ak?am su kesintilerinin ard?ndan Ba?kent?e yeniden su verilmesine ra?men, mahallelerine su ula?mad??? i?in bu durumu protesto ettiler. Mahallelerinde toplanarak Natoyolu Caddesi General Zeki Do?an Kav?a???na y?r?yen vatanda?lar, yolu bir s?re trafi?e kapatt?lar.
Baz? vatanda?lar, ?kot fark? nedeniyle baz? semtlere su ula?mad???? a??klamas?na tepki g?stererek, ayn? mahallede bulunan binalar?n bir b?l?m? su al?rken, di?erlerinin alamad???n? dile getirdiler. G?nlerdir banyo yapamad?klar?n?, yemek haz?rlamak i?in su bulmakta g??l?k ?ektiklerini s?yleyen vatanda?lar, sorunlar?n? ilettikleri belediye yetkililerinin ise kendilerini ciddiye almad?klar?n? belirttiler. Mamak Belediyesi?ne ait bir su tankerinin ?zerine ??kan baz? protestocular da taleplerinin dikkate al?nmas?n? istediler. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net