Fotoğraf: Evrensel

telekominikasyon

  • Rus fizik?iler yerin 100 metre alt?nda bak?r tel bulduklar?n?, bunun ise atalar?n?n bundan bin y?l ?ncesinde telefon ?ebekelerinin oldu?unu kan?tlad?g?n? duyurdular.


    Rus fizik?iler yerin 100 metre alt?nda bak?r tel bulduklar?n?, bunun ise atalar?n?n bundan bin y?l ?ncesinde telefon ?ebekelerinin oldu?unu kan?tlad?g?n? duyurdular.
    Bu olaydan 1 hafta sonra Amerikan gazetelerinde ilgin? bir haber... Amerikan bilimadamlar? yerin 200 metre alt?nda 2 bin y?l ?ncesine ait fiberoptik hatlar bulduklar?n?, bunun ise, Amerikan toplumunun Ruslardan bin y?l ?ncesinde geli?mi? digital haberle?me sistemleri oldu?unu s?ylediler.
    Bir hafta ge?meden T?rk gazetelerinde yeni bir haber. T?rk bilimadamlar? yerin 500 metre alt?na kadar kazd?klar?n? ve kablo mablo bulamad?klar?n?, bunun ise onlardan ?nceki uygurl?klar?n 5 bin y?l ?ncesinde kablosuz ileti?im sistemlerini kulland?klar?n? s?ylediler...
    www.evrensel.net