Europa cnbc-e 22.00

Film Max von Sydow?un b?y?leyici derin sesi e?li?inde demiryolu raylar?nda ba?lar.


Film Max von Sydow?un b?y?leyici derin sesi e?li?inde demiryolu raylar?nda ba?lar.Y?netmen, filmin iki ana metaforunu hemen a??l??ta g?sterir: Hipnoz ve trenler. Bu iki motifin hem ?yk?n?n anlat?m? d?zeyinde hem de daha soyut bir amac? var. Nazizm y?netimi s?ras?nda neler oldu?u, b?t?n halk?n Hitler?in b?y?s?ne kap?l??? anlat?l?r. Trenler, ?yk?y? ileri ta??r ve Almanlar??n mekanik d?zene olan sayg?s?n?, sava? sonras? ekonomik mucizesini ve Nazilerin Yahudi k?y?m?n? sembolize eder. Leopold Kessler, Alman as?ll? bir Amerikal??d?r. ?al??mak ?zere 1945?te Almanya?ya g??er. Zentropa treninin yatakl? vagonunda kond?kt?r olarak i?e yerle?tirilir...
www.evrensel.net