15 Ağustos 2007 00:00

k?pek ve leopar

Minik k?pek ormanda dola??rken kar??dan bir leopar?n yakla?t???n? g?rd?. Etraf?na bakt?, yerde kemik par?alar?n? g?rd?. Hemen arkas?n? d?nerek kemikleri kemirmeye ba?lad?

Paylaş

Minik k?pek ormanda dola??rken kar??dan bir leopar?n yakla?t???n? g?rd?. Etraf?na bakt?, yerde kemik par?alar?n? g?rd?. Hemen arkas?n? d?nerek kemikleri kemirmeye ba?lad?. Leopar sald?rmaya haz?rlan?rken minik k?pek kendi kendine konu?maya ba?lad?: ?Ne kadar lezzetli bir leoparm??. Acaba etrafta bundan bir tane daha var m??? Bunu duyan leopar bir anda dondu kald? ve en yak?ndaki a?aca t?rmand?. Bunlar olup biterken bir ba?ka a?ac?n ?st?ndeki maymun olanlar? izliyordu. Hemen leopar?n yan?na giderek neler oldu?unu ona anlatt?. Leopar ?ok sinirlendi ve maymuna ?Atla s?rt?ma, gidip ?unu yakalayal?m? dedi. Minik k?pek maymunun kendini m?zevirledi?ini ve leopar?n s?rt?nda maymunla s?ratle kendisine yakla?t???n? fark etti. Minik k?pek yine arkas?n? d?nerek, kemikleri kemirmeye devam etti. Tam leopar sald?racakken yine kendi kendine konu?maya ba?lad?: ?Bu aptal maymun nerede kald?? Yar?m saat ?nce bir leopar daha getirsin diye g?nderdim hala haber yok!?
ÖNCEKİ HABER

yoksa bunlar? bilmiyor musunuz?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa