Sand?k sonu?lar? a??kland?

Y?ksek Se?im Kurulu (YSK), 22 Temmuz?da yap?lan milletvekili genel se?iminin sonu?lar?n? sand?k baz?nda da duyurdu


Y?ksek Se?im Kurulu (YSK), 22 Temmuz?da yap?lan milletvekili genel se?iminin sonu?lar?n? sand?k baz?nda da duyurdu.
Milletvekili se?imi kesin sonu?lar?n? se?im ?evresine g?re daha ?nce ilan eden YSK, t?m se?im ?evrelerindeki sand?k sonu?lar?n? da internet sitesinden a??klad?. Sand?k sonu?lar?na, YSK?n?n ??www.ysk.gov.tr?? internet sitesinde ?se?im sonu?lar?? b?l?m?nden ula??labiliyor.
Nas?l g?r?lecek
Bir sand???n sonu?lar?n?n g?r?lebilmesi i?in ?ncelikle se?im ?evresi se?iliyor ve bu se?im ?evresindeki il?eler g?r?l?yor. ?l?elerde ise siyasi partiler ve ba??ms?z adaylar?n ald?klar? oylar ayr? cetvellerde g?steriliyor.
Siyasi partiler ve ba??ms?z adaylar?n oy da??l?mlar?, il?e se?im kuruluna ba?l? mahallelerin alfabetik ve o mahalledeki sand?k numaralar?n?n s?ralanmas?yla birle?tirme tutana?? ?zerinde g?r?lebiliyor. (Ankara/AA)
www.evrensel.net