Kabuslar Evi:?izgisiz Zamanlar fox 23.45

Y?netmen: Ulu? Bayraktar Oyuncular: ?erif Sezer, Ger?ek Sa?lar, ?nsal Co?ar, Kaya Akkaya, ?zhan Sarg?n,


Sevil, eski d?nem T?rk Filmlerinin art?k unutulmaya y?z tutmu? aktristlerinden biridir. ?al??maktan umudunu kesti?i bir anda ald??? ?a??rt?c? teklif sonucu, yeni bir dizi film projesi i?in anla??r. Setin oldu?u kasabadaki Kabuslar Evi? ne yerle?tirilir. Ancak bu evde duyduklar? ve g?rd?kleri onu ad?m ad?m evin kullan?lmayan havuzuna y?nlendirir. Sevil, havuzda ke?fetti?i b?y?k s?rla beraber yoluna devam edebilecek mi, yoksa s?rr? kaybetmek pahas?na i?inden gelen sesleri dinleyerek ruhunu hak etti?i ?zg?rl???ne kavu?turacak m??
www.evrensel.net